Skip to content
EtusivuKoulutuksetLasten ja nuorten kasvatus ja hoito
Lähihoitaja opiskelija leikkimässä lapsen kanssa hamahelmillä

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalan tutkinnon osia

Opiskelupaikka:
Verkko

Tule vahvistamaan osaamistasi ja työllistymismahdollisuuksiasi opiskelemalla toisen osaamisalan tutkinnon osia laatupalkitussa Esedussa!

Tutkinnon osat suorittaneena osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakas- ja perhekeskeistä lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta edistäen lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Lähihoitaja, puuttuuko sinulta varhaiskasvatuslain vaatima pätevyys?

Voit hankkia vaadittavan osaaminen joustavasti myös opiskelemalla verkossa ja työssä oppien henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys

Saadaksesi varhaiskasvatuslain (520/2018) edellyttämän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden, voit täydentää voimassa olevilla tutkinnon perusteilla  suoritettua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (OPH-2629-2017) suorittamalla osaamisalan kaksi tutkinnon osaa: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp ja Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp.

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon edellisillä tai sitä aikaisemmin voimassa oleilla tutkinnon perusteilla, tulee sinun tehdä koko tutkinto uudelleen. Aikaisempaa opinnoissa hankittua osaamista ja työkokemusta voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi uutta tutkintoa.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Koulutus muodostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Tutkinnon osat suorittaneena työpaikkasi voi olla esim. päivähoidossa, koulussa, kotihoidossa, perhetyössä tai lastensuojelun yksikössä.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneille, jotka haluavat laajentaa lähihoitajaosaamistaan opiskelemalla toisen osaamisalan tutkinnon osia tai hakijoille, jotka tulevat jatkamaan kesken jääneitä opintojaan.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys

Saadaksesi varhaiskasvatuslain (520/2018) edellyttämän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden, voit täydentää voimassa olevilla tutkinnon perusteilla  suoritettua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (OPH-2629-2017) suorittamalla osaamisalan kaksi tutkinnon osaa: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp ja Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp.

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon edellisillä tai sitä aikaisemmin voimassa oleilla tutkinnon perusteilla, tulee sinun tehdä koko tutkinto uudelleen. Aikaisempaa opinnoissa hankittua osaamista ja työkokemusta voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi uutta tutkintoa.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Tutkinnon osat:

  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp

Tutkinnon osat suoritettuasi saat todistuksen suorittamistasi tutkinnon osista. Mikäli haluat todistuksen koko osaamisalasta, on sinun suoritettava koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kesto/laajuus

Noin 1 vuosi.

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen

Jatkuva haku ei käynnissä tällä hetkellä.

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021