Skip to content
EtusivuKoulutuksetKuljetusalan ammattitutkinto
Logistiikan opiskelija ajaa autoa

Kuljetusalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Kuljetusalan ammattitutkinnon suorittaneena osaat toimia ammattimaisesti valitsemasi osaamisalan tehtävissä. Tunnet kaluston merkityksen toiminnalle ja osaat käyttää sitä sujuvasti. Osaat myös arvioida ja kehittää omaa toimintaasi ammatillisesti sekä toimia korkeaa ammattietiikkaa noudattaen. Toimit erilaisissa työyhteisöissä ja asiakaspalvelutilanteissa luontevasti. Lainsäädännön tuntemus sekä poikkeustilanteissa toiminen on päivittäistä osaamistasi.

Mikkeli: Kinnari, Kinnarinkatu 3

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

 • Henkilökuljetusten osaamisala
 • Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala
 • Tavarakuljetusten osaamisala
 • Kuljetusalan työnjohdon osaamisala
 • Palvelukuljetusten osaamisala

Tutkinnon suorittaneena toimit yhdistelmäajoneuvonkuljettajana tai linja-autonkuljettajana.

Kuljetusalan ammattitutkinto on tarkoitettu kuljetustehtävissä toimiville henkilöille, joilla on noin 3 vuoden työkokemus suoritettavalta osaamisalalta ennen koulutuksen aloittamista.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ei myöskään voida ottaa hakijaa, jonka terveydentila ei täytä ammattikuljettajalta edellytettävän ajokortin (ajokorttilaki 18 §) terveydentilavaatimuksia.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • mielenterveyden häiriöt
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Kuljetusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu siten, että Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa on kussakin kaksi pakollista tutkinnon osaa. Tämän lisäksi on valittava vähintään yksi osaamisalan valinnainen osa, joka tai jotka valitaan kolmesta vaihtoehdosta. Lisäksi on valittava valinnaisista tutkinnon osista niin, että osaamispistemäärä 150 osp täyttyy.

Kuljetusalan työnjohto -osaamisalassa tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi on valittava valinnaisista tutkinnon osista niin, että osaamispistemäärä 150 osp täyttyy.

Pakolliset tutkinnon osat:

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisalat

 • Kuljettajana toimiminen 40 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp

Kuljetusalan työnjohdon osaamisala

 • Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen 50 osp
 • Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi 50 osp

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, valitaan vähintään yksi:

Palvelukuljetusten osaamisala

 • Asennuskuljetukset 60 osp
 • Hinauskuljetukset 60 osp
 • Muuttokuljetukset 60 osp
 • Tiekunnossapito 60 osp

Tavarakuljetusten osaamisala

 • Kaupan ja teollisuuden tavarakuljetukset 60 osp
 • Maa-aineskuljetukset 60 osp
 • Säiliökuljetukset 60 osp
 • Ympäristöhuollon kuljetukset 60 osp
 • Erikoiskuljetukset 60 osp
 • Eläinkuljetukset 60 osp

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala

 • Metsäteollisuuden puukuljetukset 60 osp
 • Metsäteollisuuden energiakuljetukset 60 osp
 • Metsäteollisuuden jalostekuljetukset 60 osp

Henkilökuljetusten osaamisala

 • Aikataulunmukainen säännöllinen reittiliikenne 60 osp
 • Palveluliikenne 60 osp
 • Tilausliikenne 60 osp

Kuljetusalan työnjohdon osaamisala

 • Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen 60 osp
 • Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Palvelukuljetusten, Tavarakuljetusten, Metsäteollisuuden kuljetusten ja Henkilökuljetusten osaamisaloissa

 • Henkilöliikenteen rahdinkuljetus 40 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 osp
 • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen 40 osp
 • Huolto ja kunnossapito 40 osp
 • Tutkinnon osa toisesta osaamisalasta tai toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 0-40 osp

Kuljetusalan työnjohdon osaamisalassa

 • Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi 30 osp
 • Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi 30 osp
 • Kehitystehtävän suunnittelu 20 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 0-30 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 400 €.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Haketuminen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Erkka Lohtander
puh. 0503891567
erkka.lohtander@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021