Skip to content
EtusivuKoulutuksetKoulunkäynninohjaaja
Lähihoitaja opiskelija leikkimässä lapsen kanssa hamahelmillä

Koulunkäynninohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon  suorittaneena osaat toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana moniammatillisessa työyhteisössä ja edistät yhteisöllisyyttä sekä ammatillista vuorovaikutusta. Osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Noudatat työssäsi eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Osaat hyödyntää työssäsi erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittaneena tuet ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Tunnistat, ennaltaehkäiset ja puutut kiusaamis-, syrjintä- ja häirintätilanteisiin. Osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistat työssäsi erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaat tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Huolehdit toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynninohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sovitulla tavalla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa kykenet työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Mikkeli: Otavankatu 4

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jolloin koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Lähiopinnot

Lähiopinnot toteutetaan iltaopetuksena. Lähiopintoja on 4-6 iltaa / tutkinnon osa.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Jokaiseen viiteen tutkinnon osaan kuuluu noin 8 viikon työssäoppimisjakso eli arkipäivisin tapahtuvaa työssäoppimista kouluissa / iltapäiväkerhoissa.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Tutkinnon suorittaneena ohjaajana voit työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Kasvatus- ja ohjaustyössä työskentelevät tai alalle aikovat. Hakijan eduksi katsotaan alan työkokemus.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/20117) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Rikostaustaote

Opiskelijoiden on pyydettäessä esitettävä rikostaustaote, jos opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Muuta

Tutkintoihin voi liittyä esim. asiakasturvallisuuden piiriin kuuluvia asioita, joita linjaavat Suomessa ja alueella eri tahot ja joita edellytetään noudatettavan, jotta opinnot voivat edetä. Tällaisia linjauksia voi liittyä esim. opiskelijan rokotuksiin, koruihin, kynsiin, yms.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu tutkinnon yhteisen pakollisen tutkinnon osan lisäksi osaamisalan kolmesta omasta pakollisesta tutkinnon osasta. Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp), Tuen tarpeeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (40 osp) ja Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (30 osp) tai vaihtoehtoisesti Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki (30 osp) yhteensä 110 osp sekä valinnaisista tutkinnon osista 20 osp.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp tai Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10-20 osp
  • Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta 30-50 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen

Jatkuva haku, seuraava aloitus elo-syyskuussa.

Huomioithan että kesäaikaan 1.6 – 31.7.24 hakemuksia käsitellään ajalla 1-7.6 ja taas 5.8 alkaen.

Hae koulutukseen

 

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Elisa Palmroos
puh. 0405378483
elisa.palmroos@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021