Skip to content
EtusivuKoulutuksetKestävä metsän hoito ja hyödyntäminen -koulutuskokonaisuus
Sun glows through the dense forest

Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen -koulutuskokonaisuus

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Eteläsavolainen uudistuva metsänhoito- ja energiatuotanto tarvitsee työntekijöitä ja yrittäjiä, jotka haluavat ja osaavat tehdä laadukkaasti työtä metsätyökoneilla.  

Tarjolla oleva koulutuskokonaisuus on koottu kestävän metsän hoidon ja hyödyntämisen tarpeista.  Voit hakeutua koko koulutuskokonaisuuteen tai joihinkin alla lueteltuihin teemoihin, sen mukaan mitä osaamista tarvitset ja haluat vahvistaa. 

Koulutuskokonaisuus on osa KETTU, Kestävää tulevaisuuden työtä uudella osaamisella -hanketta.  

Salosaari, Metsäkouluntie 10, Mikkeli

Koulutus sisältää teoriaa sekä lähi- että verkko-opintoina ja työssäoppimista. Lisäksi on simulaatioharjoitteita, yritysvierailuja ja asiantuntijaesityksiä.

Jokaiselle koulutukseen valitulle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen opintosuunnitelma.

Koulutuskokonaisuuden kokonaiskesto on 5 kk. Koulutuspäivät toteutetaan viitenä päivänä viikossa aikavälillä 9.1.2025 – 28.5.2025.

Kestävän metsän hoito ja hyödyntäminen koulutuskokonaisuus teemoineen on tarkoitettu sinulle, joka olet

 • työtön
 • työttömyysuhan alla nykyisessä työssäsi tai
 • haluat vaihtaa alaa
 • tarvitset lisäosaamista nykyiseen työhösi
 • suunnittelet yrittäjyyttä tai yritystoiminnan laajentamista

Sinulla voi olla

 • aiempi ammatillinen koulutus tai
 • kokemusta työstä tai metsäalan yrittäjänä olemisesta
 • ei edellisiä, mutta halu oppia koulutukseen liittyviä asioita ja työllistyä

Sinulta vaaditaan ennen opintojen alkua

Olet TE-toimistossa työnhakijana, vähintään 20-vuotias työtön tai työttömyysuhan alla. Sinulla voi olla mahdollisuus opiskella tarjoamaamme lyhytkestoista koulutusta työttömyysetuudella tuettuna.
Opiskelu työttömänä – Eri tavat opiskella – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

tai

Jos olet alan työssä ja tarvitset lisää osaamista, vaaditaan 20-vuoden ikä. Voit olla työpaikoilta työnantajan toiveesta tuleva työntekijä tai omalla rahoituksella opiskeluun hakeva.

Opiskeluun tulevalta VAADITTAVAT TAIDOT 

 • Vähintään C-tason ajo-oikeus
 • Kielitaito suomi, vähintään B1, eduksi katsotaan englannin kielitaito
 • Tietotekniset perustaidot
 • Kiinnostunut alan tehtävistä ja työstä ja halu opiskella
 • Oma-aloitteinen, ongelmanratkaisutaitoinen ja yhteistyökykyinen   

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat 

Opiskelijaksi hyväksyttävän tulee olla terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 

 • insuliinihoitoinen diabetes 
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt 
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä 
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus 
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus 
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma 
 • mielenterveyden häiriöt 
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

Koulutuskokonaisuus 9.1.2025 – 28.5.2025

1. Metsä, uudistunut toimintaympäristö

Opiskelija

 • tietää metsälainsäädännön yleiset periaatteet
 • tietää keskeiset metsän eri käyttömuodot
 • tietää kestävän metsänkasvatuksen perusteet
 • tietää metsänhoidon suositukset
 • tietää metsäsertifiointien vaikutukset metsänkäsittelyyn
 • osaa lukea karttaa
 • tekee omavalvontaa

2. Metsäekologia

Opiskelija

 • tunnistaa yleisimmät kotimaiset puulajit
 • tunnistaa alueensa opaskasveja ja kasvupaikkatyyppejä
 • tunnistaa metsien kehitysluokat

3. Luonnon monimuotoisuus ja metsien vaikutus ilmastoon

Opiskelija

 • tietää erilaisten elinympäristöjen, vesiensuojelun ja maiseman hoidon merkityksen kestävässä metsätaloudessa
 • huomioi luonnon monimuotoisuutta työtehtävissään
 • ymmärtää metsien merkityksen hiilensidonnassa ja ilmastoon vaikuttavana tekijänä

4. Metsänhoitotyöt

Opiskelija

 • tekee metsänhoitotöitä annettujen ohjeitten mukaan

5. Metsätraktorin käyttö

Kuormaimen hallinta

Opiskelija

 • käyttää kuormainta puutavaran kuormaamiseen ja purkamiseen

Metsätraktorin huollot ja tarkastukset

Opiskelija

 • tuntee metsätraktorin perusrakenteen
 • huoltaa konetta
 • ylläpitää koneen toimintakuntoa
 • ilmoittaa havaitsemistaan huolto- ja korjaustarpeista
 • ymmärtää päivittäisten huoltojen ja tarkastusten merkityksen

Turvallinen ja vastuullinen työskentely

Opiskelija

 • noudattaa ohjeita ja työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä

6. Energiapuun jalostus

Jalostustyöt

Opiskelija

 • valmistaa energiapuujalostetta
 • varastoi tuotteen
 • huomioi varastoinnin merkityksen jalosteen laatuun
 • käyttää koneita ja laitteita jalostustyön eri vaiheissa

Koneiden ja laitteiden toimintakunto

Opiskelija

 • tarkistaa koneiden ja laitteiden toimintakunnon
 • seuraa koneiden toimintakuntoa
 • ylläpitää ennakoivasti koneiden ja laitteiden toimintakuntoa säännöllisillä huoltotoimilla ja tarkastuksilla

Oikeudet koulutuksen muutoksiin pidätetään koulutuksen järjestäjällä.

Hakeutuminen koulutukseen

Opiskelijaksi haluava

Lähetä hakemus alla olevan linkin kautta aikavälillä 1.9.2024-30.10.2024. Uraohjaaja ottaa yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tekee alkukartoitushaastattelun hakemuksen saavuttua.

Mikäli tarvitset tukea hakemuksen tekemiseen ja hakemiseen tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteys puhelimitse uraohjaaja Liisa Nykäseen p. 040 568 0109 tai sähköpostilla liisa.nykanen@esedu.fi 

Jos olet työtön tai työttömyysuhan alla, niin ilmoittaudu TE-palveluihin ja keskustele koulutustoiveestasi omaohjaajasi kanssa.  

Alkukartoituksen perusteella opettaja ja uraohjaaja haastattelevat sinut lopullista valintaa varten. Haastattelussa varmistetaan koulutuksen pääsyvaatimusten täyttyminen osaltasi. 

Opiskelijahaastatteluita tehdään jo hakuaikana. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään 15.11.2024 mennessä. Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 47 

Työvoimaviranomainen antaa päätöksen opiskelusta työttömyysetuudella.  

Koulutuksen kustannukset

Opetus on osallistujalle maksuton. Opiskelijalle syntyy opiskelukustannuksia suojavarusteista, opiskelumateriaaleista sekä matkoista ja ruokailusta. Opiskelijalla on oppilaitoksen tiloissa käytössä opiskeluun tietokone.

Hakeutuminen koulutukseen

Hakuaika koulutukseen 12.6.2024 -30.10.24. Koulutuskokonaisuus alkaa 9.1.2025

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
9.1.2025MikkeliHae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Kehittäjäopettaja

Pekka Parta
puh. 044 711 5936 
pekka.parta@esedu.fi 

Uraohjaaja

Liisa Nykänen
puh. 040 568 0109
liisa.nykanen@esedu.fi

Koulutuskokonaisuus on osa KETTU, Kestävää tulevaisuuden työtä uudella osaamisella -hanketta.  

Lisätietoja hankkeesta

Euroopan unionin osarahoittama, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon ammattiopisto

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021