Skip to content
EtusivuKoulutuksetKehitysvamma-alan ohjaaja (AT)
Vammaishoitaja syöttämässä kehitysvammaista henkilöä

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Vammaisalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Verkko
Hakutapa:
Jatkuva haku

Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittaneena kehitysvamma-alan ohjaajana (AT) osaat toimia erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistäen yhteistyössä vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Osaamisalan suorittaneena osaat työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Osaat tukea sosiaalista ja yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta sekä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti toimintakykyä ja oppimista. Osaat tukea vammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Verkko-opiskelu

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä. Koulutukseen sisältyy myös ajoitettuja opetus- ja ohjauskertoja Teamsissa sekä tutkinnon osien näytöt.

Mikäli sinulla on tutkinnon suorittamiseen sopiva työpaikka, suosittelemme opintoja oppisopimuksella.

Kehitysvamma-alan osaamisala

Osaamisalan suorittaneena voit työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja haluat työskennellä kehitysvamma-alalla. Sinulla on alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot. Voit hakeutua koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa alan koulutusta tai työkokemusta vammaistyöstä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Vammaisalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, yhteensä 135 osp ja valinnaisista tutkinnon osista, yhteensä 15 osp.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla 45 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen 45 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Sosiokulttuurinen työ 15 osp
  • Yhteistyöperheiden ja läheisten kanssa 15 osp
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 € / koko tutkinto. Yksittäiset tutkinnon osat 150 € / tutkinnon osa.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Leena Nurminen
puh. 0503890654
leena.nurminen@esedu.fi

Koulutukseen liittyvät uutiset

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021