Skip to content
EtusivuKoulutuksetJalkojenhoitaja (AT)
Kauneudenhoitoalan opiskelija hoitamassa asiakaan jalkoja

Jalkojenhoitaja (AT)

Terveysalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Terveysalan ammattitutkinnon jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittaneena hallitset jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön huomioon ottaen asiakkaan perussairaudet osana jalkojenhoitoprosessia. Osaat ohjata ja neuvoa asiakkaita jalkojen terveyden edistämisessä, omahoidossa sekä ennaltaehkäistä asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Sinulla on ammattitaitoa tehdä asiakkaille suojaavia- ja keventäviä ortooseja sekä ohjata asiakasta näiden tuotteiden käytössä.

Mikkeli: Otavankatu 4

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelu on päätoimista opiskelua. Käytännön harjoittelu on mahdollista tehdä oppilaitoksen jalkahoitola Oliviassa.

Jalkojenhoitotyön osaamisala

Tutkinnon suorittaneena voit toimia sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa sekä alan työryhmissä ja asiakkaiden kodeissa. Jalkojenhoitajana voit toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille asiakkaille.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset työssäsi syventävää tietoa jalkaterveydestä tai olet kiinnostunut toimimaan alan yrittäjänä. Koulutuksessa sinulta edellytetään sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sinulla tulee olla suoritettuna vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai hankittuna vastaava osaaminen työkokemuksen ja koulutusten kautta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Muuta

Tutkintoihin voi liittyä esim. asiakas- ja potilasturvallisuuden piiriin kuuluvia asioita, joita linjaavat Suomessa ja alueella eri tahot ja joita edellytetään noudatettavan, jotta opinnot voivat edetä. Tällaisia linjauksia voi liittyä esim. opiskelijan rokotuksiin, koruihin, kynsiin, yms.

Terveysalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Ammattiosaajana työskenteleminen terveysalalla 45 osp
  • Jalkojenhoitotyössä toimiminen 90 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen 15 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 15 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 €.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2023 aloittavilta opiskelijoilta.

Lisäksi opiskelija hankkii itse työasun ja -kengät sekä NY-yrittäjänä/yrittäjinä tarvitsemansa jalkojenhoidon perusinstrumentit (250 €). Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea. Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen

Koulutus ei ole tällä hetkellä jatkuvassa haussa. Seuraava aloitus vuonna 2025.

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021