Skip to content
EtusivuKoulutuksetIkääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp
Vanhus hoitajan kanssa

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Opiskelupaikka:
Mikkeli

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti ammatillista vuorovaikutusta, hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä hyödyntäen.

Tämän tutkinnon osan suorittaminen yhdessä Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan kanssa tuo sinulle nykysuositusten mukaisen pätevyyden hoiva-avustajatehtävissä toimimiseen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneena voit suuntautua työssäsi Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen -osaamisalaan suorittamalla tämän tutkinnon osan lisäksi Kotihoidossa toimiminen 40 osp -tutkinnon osan.

Perehdyt myös omaishoitoon, ammatilliseen perhehoitoon, hyvinvointiyrittäjyyteen ja opiskelet ammattikieliä.

Tutkinnon osan näyttö

Osoitat ammattitaitosi näytössä lähihoitajan työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perustella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Mikkeli: Otavankatu 4

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat toimia hoiva-avustajan tehtävässä. Yhdessä Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan  kanssa se antaa mahdollisuuden hakeutua hoiva-avustajan tehtäviin. Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnonosa tulee olla pääsääntöisesti suoritettuna ennen tämän tutkinnon osan suorittamista.

Koulutus soveltuu myös ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa suorittaville tai lähihoitaja -tutkinnon aikaisemmin suorittaneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan suorittamalla osaamisalan kaksi omaa tutkinnon osaa.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kesto/laajuus

Noin 1 vuosi.

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen koulutukseen

Jatkuva haku ei käynnissä.

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021