Skip to content
EtusivuKoulutuksetHoiva-avustajasta lähihoitajaksi -koulutus maahanmuuttaneille
Vanhus hoitajan kanssa

Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -koulutus maahanmuuttaneille

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Muu haku

Hoiva-avustaja, joka harkitset lähihoitajaopintoja ja sinulla on sosiaali- ja terveysalan työpaikka, voit nyt täydentää osaamistasi opiskelemalla koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai tutkinnon osia. Edellytyksenä on, että olet suorittanut jo aikaisemmin Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp -tutkinnon osat.

Opintojesi aikana sinun on mahdollista saada tukea mm. suomen kielen ja matematiikan opiskeluun.

Työnantaja, tiedätkö hoiva-avustajan, joka voisi täydentää osaamistaan lähihoitajaksi oppisopimusopiskelijana? Opinnoissa tuetaan erityisesti opiskelijan suomen kielen ja matemaattista osaamista.

Mikkeli: Otavankatu 4 ja työpaikkasi /muut alan työpaikat

 

Opinnot toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus muodostuu työelämässä oppimisesta, lähiopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Lähihoitajan tehtävässä työskentelet eri sukupuolten ja eri väestöryhmien parissa hoitaen potilasta työn ammattietiikan mukaisesti hänen ominaisuuksistaan tai taustastaan riippumatta. Työssä ja koulutuksen aikaisessa työssäoppimisessa toimit työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin.

Lähihoitajana työpaikkojasi voivat olla kotihoito, palvelu- ja toimintakeskukset, palvelukodit, vuode- ja hoivaosastot, kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten toimintayksiköt ja sairaalat.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet jo sosiaali- ja terveysalalla ja  haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi sekä suomen kielen taitoasi. Lisäksi edellytetään, että olet suorittanut jo aikaisemmin Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp -tutkinnon osat.

Kielitaito

Koulutukseen hakeutuvan kielitaidon taso kartoitetaan tukitoimenpiteitä varten.

Opiskelijavalinta

Mikäli hakijan kielitaito osoittautuu riittäväksi, kutsutaan hakija haastatteluun.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Rokotussuoja

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla rokotussuojan ajantasaisuus on tärkeää sekä oman että potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden takia. Moni työpaikka edellyttää opiskelijalta kattavaa rokotussuojaa. Mahdollisesti tarvitsemasi rokotukset saat opiskeluterveydenhuollostamme. Voit lukea rokotussuojasta lisää tartuntatautilaista (48 §).

Muuta

”Sosiaali-­ ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas­ ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia.” Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet.

Asiakasturvallisuuden tarkempia ohjeita määritellään eri viranomaisten toimesta ja nämä voivat aiheuttaa opiskelijalle vaateita, jotka on täytettävä opintojen edistymisen edellytyksenä.  Tällaisia vaateita liittyy / voi liittyä esimerkiksi rokotteisiin, koruihin, kynsiin tms.

Tutkinnon osat:

 • Jalkojenhoito eri asiakasryhmille 15 osp
  Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut.

Tutustu oppisopimukseen

Hakeutuminen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021