Skip to content
EtusivuKoulutuksetHoiva-avustajakoulutus
Esedun vihreä logotausta

Hoiva-avustajakoulutus

Tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle hoiva-avustajan työtehtävissä vaadittavat ammatilliset perusvalmiudet, joiden avulla työllistyt julkiselle tai yksityiselle sektorille hoiva-alan avustaviin tehtäviin.

Hoiva-avustajan työssä ja koulutuksen aikaisessa työelämässä oppimisessa voit joutua työskentelemään  työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin. Työ voi olla joskus fyysisesti raskasta. Myös henkiseen kuormitukseen pitää varautua, koska asiakkaina voi olla huonokuntoisiakin asiakkaita. Työ on vastuullista, vaatii huolellisuutta sekä myötäelämisen ja kuuntelemisen taitoa.

Opinnot suoritettuasi saat osatutkintotodistustuksen suorittamistasi tutkinnon osista.

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon jatkuvan haun kautta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen.

Mikkeli: Otavankatu 4
Voit osallistua osaan lähiopintoja myös etänä.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, alalle uutena tulevalle opiskelijalle, joka olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan avustavista työtehtävistä, erityisesti vanhus- ja vammaistyössä. Sinulta ei edellytetä aikaisempaa työkokemusta tai aikaisempia muita sosiaali- ja terveysalan opintoja.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Rokotussuoja

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla rokotussuojan ajantasaisuus on tärkeää sekä oman että potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden takia. Moni työpaikka edellyttää opiskelijalta kattavaa rokotussuojaa. Mahdollisesti tarvitsemasi rokotukset saat opiskeluterveydenhuollostamme. Voit lukea rokotussuojasta lisää tartuntatautilaista (48 §).

Koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta, Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa

Tässä tutkinnonosassa perehdyt sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan säädöksiin, palveluihin ja omavalvontaan sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia työtehtävissä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa sekä valmiuksia ohjata asiakasta ja asiakasryhmiä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti heidän kasvuaan ja osallisuuttaan edistäen.

Saat valmiuksia myös päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen, kodin siisteydestä ja puhtaudesta  huolehtimiseen sekä asiakkaan ravitsemuksen toteuttamiseen hygieniamääräykset huomioon ottaen.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yhden osaamisalan tutkinnon osa

Tutkinnonosan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä  asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti ammatillista vuorovaikutusta, hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä hyödyntäen.

Perehdyt myös omaishoitoon, ammatilliseen perhehoitoon, hyvinvointiyrittäjyyteen ja opiskelet ammattikieliä.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Jatkuvan haun valintaperusteet

  • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
  • sinulla on riittävä suomen kielen taito
  • olet soveltuva alan työtehtäviin
  • olet motivoitunut alalle
  • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esim. koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työjalkineet. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Aloitus

Seuraava aloitus on tammikuussa 2023.

 

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus Hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa on julkaistu 11/2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus (PDF)

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021