Skip to content
EtusivuKoulutuksetHoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille
Esedun vihreä logotausta

Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille

Tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku, Muu haku

Koulutus antaa sinulle hoiva-avustajan työtehtäviin tarvittavan ammatillisen osaamisen.

Hoiva-avustajan työssä ja koulutuksen aikaisessa työelämässä oppimisessa voit joutua työskentelemään  työvuoroissa eri vuorokauden aikoina ja viikonloppuisin. Työ voi olla joskus fyysisesti raskasta. Myös henkiseen kuormitukseen pitää varautua, koska asiakkaina voi olla huonokuntoisiakin asiakkaita. Vastuullisessa työssä tarvitaan huolellisuutta sekä myötäelämisen ja kuuntelemisen taitoa.

Opinnot suoritettuasi saat osatutkintotodistustuksen suorittamistasi tutkinnon osista.

Koulutuksen suoritettuasi voit jatkaa opintojasi hakeutua esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon jatkuvan haun kautta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeutuvat osallistuvat soveltuvuuskokeeseen.

Mikkeli: Otavankatu 4
Voit osallistua osaan lähiopintoja myös etänä.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu OPVA-opinnoista, lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan avustavista työtehtävistä, erityisesti vanhus- ja vammaistyössä.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Rokotussuoja

Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalla rokotussuojan ajantasaisuus on tärkeää sekä oman että potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden takia. Moni työpaikka edellyttää opiskelijalta kattavaa rokotussuojaa. Mahdollisesti tarvitsemasi rokotukset saat opiskeluterveydenhuollostamme. Voit lukea rokotussuojasta lisää tartuntatautilaista (48 §).

Voit toimia hoiva-avustajan tehtävissä  suoritettuaan hyväksytysti sosiaali- ja terveysalan perututkinnon tutkinnon osat  Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp). Opinnot alkavat opiskeluvalmiuksia tukevilla Opva-opinnoilla.

OPVA-opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevat OPVA-opinnot tarjoavat tukea ammatillisten opintojen suorittamiseen. OPVA-opinnoissa opiskelet ammatillista suomen kieltä, digitaitoja ja opiskelutaitoja.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa

Tässä tutkinnonosassa perehdyt sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan säädöksiin, palveluihin ja omavalvontaan sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tutkinnon osan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia työtehtävissä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja asiakasryhmien kanssa sekä valmiuksia ohjata asiakasta ja asiakasryhmiä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti heidän kasvuaan ja osallisuuttaan edistäen.

Saat valmiuksia myös päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen, kodin siisteydestä ja puhtaudesta  huolehtimiseen sekä asiakkaan ravitsemuksen toteuttamiseen hygieniamääräykset huomioon ottaen.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yhden osaamisalan tutkinnon osa

Tutkinnonosan suorittaminen antaa sinulle valmiuksia toimia ikääntyneiden hoiva- ja hoitotyössä  asiakkaiden osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä saattohoidossa. Tutkinnon osa tukee valmiuksiasi toimia suunnitelmallisesti ammatillista vuorovaikutusta, hyvinvointiteknologiaa ja apuvälineitä hyödyntäen.

Perehdyt myös omaishoitoon, ammatilliseen perhehoitoon, hyvinvointiyrittäjyyteen ja opiskelet ammattikieliä.

Hakeutuminen koulutukseen

Jatkuvan haun valintaperusteet

  • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
  • sinulla on riittävä suomen kielen taito
  • olet soveltuva alan työtehtäviin
  • olet motivoitunut alalle
  • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esim. koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työjalkineet. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Hakeutuminen

Hakeutuminen 4.9.2022 mennessä.

Kielikoe

13.9.2022

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
27.9.2022MikkeliHae koulutukseen

Koulutusta toteutetaan myös työvoimakoulutuksena ja siihen hakeudutaan TE-palvelujen kautta.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Valinnoissa on mukana koulutuksen edustaja. Muistathan perustella hakemuksesi!

Hakeutuminen koulutukseen sekä esivalintatiedon (mahdollinen haastattelukutsu) ja lopullisen valintatiedon voit itse käydä katsomassa omista tiedoistasi:
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >Henkilöasiakkaalle > Kaikki palvelut >Työvoimakoulutus > Hakemusteni tilanne.

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saat myös Facebookissa.

Koulutusmaksu

Koulutus on maksuton. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut.

Toteutus

Opiskelu työvoimakoulutuksessa on päätoimista opiskelua.

Kielikoe

13.9.2022

Hakeutuminen Mikkelissä alkavaan työvoimakoulutukseen (706089)

Hakeutuminen 4.9.2022 mennessä, aloitus 27.9.2022.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus Hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa on julkaistu 11/2020.

Sosiaali- ja terveysministeriön suositus (PDF)

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021