Skip to content
EtusivuKoulutuksetHenkilökohtainen avustaja
Hoiva-avustaja auttaa henkilöä nostolaitteella pyörätuoliin

Henkilökohtainen avustaja

Vammaisalan ammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Verkko
Hakutapa:
Jatkuva haku

Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittaneena osaat toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia.

Osaamisalan suorittaneena osaat avustaa henkilökohtaisen avun käyttäjää päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Osaat toimia avustamisessa henkilökohtaisen avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja avun käyttäjän omia valintoja.

Verkko-opiskelu

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä. Koulutukseen sisältyy myös ajoitettuja opetus- ja ohjauskertoja Teamsissa sekä tutkinnon osien näytöt.

Mikäli sinulla on tutkinnon suorittamiseen sopiva työpaikka, suosittelemme opintoja oppisopimuksella.

Henkilökohtaisen avun osaamisala

Osaamisalan suorittaneena voit työskennellä palvelujärjestelmässä henkilökohtaisena avustajana avustaen henkilökohtaisen avun käyttäjiä vammaispalvelulain (380/1987) säännösten mukaisesti.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia henkilökohtaisena avustajana vammaiselle henkilölle. Sinulla on alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot. Voit hakeutua koulutukseen, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa alan koulutusta tai työkokemusta vammaistyöstä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa, jos hänen opiskeluoikeutensa on aiemmin peruutettu.

Vammaisalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, yht. 90 osp ja valinnaisista tutkinnon osista, yht. 60 osp.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen 30 osp
  • Henkilökohtainen avustaminen 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Vuorovaikutus ja kommunikointi 45 osp
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa 15 osp
  • Puhtaus -ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia 30 osp
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 15-60 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 300 € / koko tutkinto. Yksittäiset tutkinnon osat 150 € / tutkinnon osa.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2023 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

 

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Leena Nurminen
puh. 0503890654
leena.nurminen@esedu.fi 

 

Koulutukseen liittyvät uutiset

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021