Skip to content
EtusivuKoulutuksetElintapaohjaus 15 osp
Esedun vihreä logotausta

Elintapaohjaus 15 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Opiskelupaikka:
Verkko
Hakutapa:
Jatkuva haku

Elintapaohjaus -tutkinnon osan suoritettuasi osaat kohdata asiakkaan ja tiedät hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tekijät. Kohtaat asiakkaan eettisyyttä noudattaen, ymmärrät asiakkaiden elintapavalintoihin ja käyttäytymismuutoksiin vaikuttavia tekijöitä, tiedät asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tunnet ajantasaiset liikunta- ja ravitsemussuositukset.

Lisäksi ymmärrät elintapaohjauksen lähtökohdat ja osaat ottaa ne huomioon asiakkaan kohtaamisessa ja ohjauksen suunnittelussa. Tunnistat asiakkaan elintapojen lähtökohdat ja riskitekijät,ymmärrät liikunnan, ravinnon ja unen merkityksen hyvinvointiin sekä tunnistat motivaation merkityksen asiakkaan elintapamuutoksissa.

Hyödynnät erilaisia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja elintapamuutosten suunnittelussa. Tunnistat asiakkaan voimavaroja elintapasuunnitelman laatimisessa sekä tiedät terveyttä edistäviä ohjauksellisia menetelmiä. Osaat laatia elintapaohjauksen suunnitelman asiakkaalle ja teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Toteutat elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä omassa työssäsi. Ohjaat asiakasta oman elämäntapamuutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, tuet asiakkaan osallisuutta, kannustat asiakasta terveellisiin elintapamuutoksiin, käytät erilaisia työmenetelmiä, – välineitä ja materiaaleja ohjauksessa, hyödynnät ohjauksessa erilaisia digitaalisia välineitä ja menetelmiä, hallitset vuorovaikutustaidot asiakastyössä, huomioit asiakasturvallisuuden sekä ylläpidät omaa turvallisuuttasi, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi.

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan paikallinen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tutkinnon osan näyttö

Osoitat ammattitaitosi näytössä toimimalla elintapaohjauksen ohjaustehtävissä asiakkaan/asiakkaiden kanssa. Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

Verkko-opiskelu

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä oppien. Mikäli sinulla on tutkinnon osan suorittamiseen sopiva työsuhde, suosittelemme oppisopimusta.

Tutkinnon osan verkko-opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat hankkia tai täydentää työelämän tarpeita vastaavaa osaamistasi.

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Kesto/laajuus

n. 2 kk

Koulutusmaksu

Verkko-opiskelu on maksutonta.

Hakeutuminen koulutukseen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021