Skip to content
EtusivuKoulutuksetEläintenhoitaja
Eläintenhoitaja pupu sylissä

Eläintenhoitaja

Maatalousalan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Tutkinnon suorittaneena eläintenhoitajana osaat ruokkia, hoitaa ja kasvattaa hyvinvoivia eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Sinulla on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravinnontarpeesta ja rehuista, terveydenhoidosta, käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Pystyt huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Osaat käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Mikkeli: Salosaari, Metsäkouluntie 10

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Eläintenhoidon osaamisala

Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksessa, eläinhoitolassa ja muissa eläinalan yrityksissä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Toiminta maatalousalalla 15 osp
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen 25 osp
 • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia:

 • Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 osp
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
 • Peltokasvien tuottaminen 30 osp
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 osp
 • Metsien hyödyntäminen 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

 

Hakeutuminen koulutukseen

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi myös hakijan, jolla muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, hae koulutukseen jatkuvassa haussa.

Yhteishaku 2023

Kevään 2023 yhteishaku järjestetään 21.2.-21.3.2023. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa.

Tutustu yhteishakuun

Aloitus

1.8.2023

Koulutukseen hakeudutaan opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi koulutuksessa tarvittavat materiaalit, yhteensä noin 200 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hakeutuminen

Koulutus ei ole tällä hetkellä jatkuvassa haussa.
Seuraava aloitus 1.8.2023, hakeutuminen kevään 2023 aikana.

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Helena Teittinen
puh. 044 711 5628
helena.teittinen@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021