Skip to content
EtusivuKoulutuksetDieettikokki
Paljon erilaisia ja värikkäitä kasviksia pöydällä isoissa vadeissa

Dieettikokki

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti. Työskentelyssäsi huomioit asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.

Osaat valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita sekä pakata ja laittaa esille valmistamasi ruokalajit ja ateriat. Samalla huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta. Huomioit työssäsi myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden.

Tutkinnon suorittaneena sinulla on lisäksi laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi.

Mikkeli: Otavankatu 4

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelu on sivutoimista opiskelua.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkintoon tarkoitettu ravitsemisalalla erityisruokavalioiden valmistuksessa työskenteleville, joilla on halu laajentaa osaamistaan ja pätevöityä.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (50 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (110 osp).

Pakollinen tutkinnon osa:

Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Yhden valinnaisen tutkinnon osan (60 osp) tulee olla tutkinnon muodostumisen mukaisesti valinnaiset tutkinnon osat 1:stä:

  • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
  • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
  • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
  • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia:

  • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
  • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
  • Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen 60 osp
  • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä 60 osp
  • Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen 50 osp
  • Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta 10 -20 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu on 350 €.
HUOM! Koulutusmaksua ei peritä vuonna 2024 aloittavilta opiskelijoilta.

Hakeutuminen

Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Vastuuopettaja

Anne Piispa
puh. 0447115935
anne.piispa@esedu.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021