Skip to content
Artesaaniopiskelija hioo puista hyllyä kuulosuojaimet päässä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto

Opiskelupaikka:
Mikkeli
Hakutapa:
Jatkuva haku

Käsillä tekeminen on intohimosi. Visiosi, suunnitelmasi ja toteutuksesi voivat vielä mullistaa maailman. Artesaani toimii ohjaustehtävissä tai alan työtehtävissä yrittäjänä tai muiden palveluksessa. Artesaanina voit toimia myös tuotanto-, tuotesuunnittelu- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Alalla menestyminen edellyttää sinulta hyviä kädentaitoja, ideointikykyä, muoto- ja tyylitajua sekä kykyä itsenäiseen, pitkäjännitteiseen ja taloudelliseen työskentelyyn. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitset kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmotat kokonaisuuksia, hyödynnät digitalisaation suomia mahdollisuuksia ja työskentelet yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon käytyäsi sinulla on keskeiset tiedot ja taidot uusista ja perinteisistä materiaaleista, työtavoista, koneista ja laitteista. Osaat valmistaa suunnittelemiasi tuotteita ja seuraat alan kehittymistä kehittäen jatkuvasti ammattitaitoasi. Sinulla on yrittäjämäinen asenne työhön myös toimiessasi toisen palveluksessa.

Osaat tuotteistamista ja markkinointia sekä tunnistat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Huomioit työssäsi laadunhallinnan, kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen kanssakäymiseen. Taideteollisuusalan perustutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin. Osaamisalojen lähiopetus perustuu puualaan.

Mikkeli: Raviradantie 4-6

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä opiskelusta sekä työelämässä oppimisesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

 • Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala
 • Puusepänalan osaamisala
 • Tuotteen valmistuksen osaamisala

Osaamisalojen lähiopetus pohjautuu puualaan. Muiden alojen osaamista voidaan kehittää työpaikalla tai tunnistaa aiempi osaaminen.

Tutkinnon suorittaneena voit toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa alan monipuoliset työtehtävät. Sinulla voi olla jo aikaisemmin hankittua alan työkokemusta.

Voit hakeutua suorittamaan koko tutkinnon, tutkinnon osia tai jatkamaan kesken jääneet opintosi loppuun.

Aikaisempi osaaminen

Tunnustamme kaiken aiemmin hankkimasi osaamisen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Sinulla on näin mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutukseen osallistumista, jos osaamisesi on riittävää.

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
 • Käsityötaidon ohjaaminen 45 osp

Puusepänalan  osaamisala

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
 • Puusepänalan tuotteen valmistaminen 45 osp

Tuotteen valmistamisen osaamisala

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla 15 osp
 • Huoltaminen taideteollisuusalalla 15 osp
 • Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
 • Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen 15 osp
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
 • Myyntitapahtuman toteuttaminen 15 osp
 • Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
 • Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 15 osp
 • Tilan stailaaminen 15 osp
 • Toimiminen verkkokauppaympäristössä 15 osp
 • Tuotantoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla 15 osp
 • Työskentely teollisessa tuotantoprosessissa 15 osp
 • Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistukseen 15 osp
 • Visuaalinen myyntityö 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina:

 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:

Mahdollista suorittaa verkko-opintoina

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Hakeutuminen koulutukseen

Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa – voit hakeutua opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Opintojen aloitus sekä kesto sovitaan hakijakohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Tutustu jatkuvaan hakuun

Koulutusmaksu

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien korttimaksut sekä osan opiskelukustannuksista, esimerkiksi koulutuksessa tarvittavat materiaalit, yhteensä noin 200 €. Oppivelvolliselta näitä maksuja ei peritä. Päätoimiseen opiskeluun sinun on mahdollista hakea opintotukea. Työttömänä hakijana voit selvittää TE-toimistosta oikeutesi opiskella työttömyysturvalla.

Hae koulutukseen

AlkamisaikaPaikkakuntaHakulinkki
9.1.2023MikkeliHae koulutukseen
13.3.2023MikkeliHae koulutukseen
1.8.2023MikkeliHae koulutukseen
2.10.2023MikkeliHae koulutukseen

Kiinnostaako opiskelu oppisopimuksella?

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella. Joko koko opintojen ajan tai lyhyempinä jaksoina.

Tutustu oppisopimukseen

Lisätietoja

HakuPiste

hakupiste@esedu.fi

Mikkeli
Otavankatu 4
puh. 040 661 0394

Pieksämäki
Keskuskatu 34
puh. 050 524 8682
puh. 040 305 6605

Opinto-ohjaaja

Maarit Heinikainen
puh. 044 711 5658
maarit.heinikainen@esedu.fi

Tutustu koulutukseen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021