Skip to content
EtusivuHakijalleYhteishakuUsein kysyttyä hakeutumisesta

Usein kysyttyä hakeutumisesta

Tälle sivulle olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä hakeutumiseen liittyen.
Jos et löydä sivuilta vastausta omaan kysymykseesi, voit olla yhteydessä HakuPisteeseemme.

Hakeutuminen

Mikäli sinulla on jo jokin aikaisempi tutkinto, haet uudelle alalle jatkuvassa haussa. Parhaiten saat tiedon tarjolla olevista koulutuksistamme sekä koulutuksien aloituksista www-sivuiltamme.

Yhteishaku

Kyllä, jos hakija täyttää kaikki valintakriteerit. Valintakriteerit löytyvät kunkin koulutuksen kohdalta Opintopolusta.

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat valitaan 9. luokan päättötodistuksen perusteella. Päättötodistuksessa voi olla numeroita kasiluokalla päättyneistä aineista (esim. valinnaisista aineista). Valinnassa vaikuttaa perusopetuksen päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo sekä taito- ja taideaineiden painotettu keskiarvo: arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa.

Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän samana tai edellisenä vuonna kun haet. Lisäksi saat 2 pistettä ammatillisesta koulutuksesta, jonka olet hakulomakkeessa merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveeksi. Lisätietoa näistä löydät Opintopolusta.

Yhteishaussa ei kannata katsoa keskiarvorajoja, koska hakupisteisiin vaikuttaa niin moni asia. Opintopolussa on selkeästi kerrottu mistä kaikesta hakupisteet muodostuvat. Alla olevassa listassa vain kahteen kohtaan vaikuttaa koulutodistuksen numerot. Yhteishaussa hakupisteitä saa seuraavasti:

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, tai:
 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi TUVA-koulutuksesta
 • 1-16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
 • 1-8 pistettä painotettavista arvosanoista
 • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Hakujärjestyksellä on merkitystä. Mikäli pisteesi riittävät, sinut valitaan ensisijaisen hakukohteesi koulutukseen. Tästä koulutuksesta saat kutsukirjeen. Sinulle tarjotaan vain se yksi koulutus, ja muut hakukohteet raukeavat. Näin ollen, jos päätätkin haluta vaikka kolmostoiveena olevaan koulutukseen, sinun on haettava sinne uudelleen jatkuvan haun kautta.

Jos olet antanut Opintopolussa sähköpostiosoitteesi hakemusta tehdessäsi, niin saat sähköpostiisi tiedon valinnasta ja linkin, jonka kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan. Kaikille opiskelupaikan saaneille lähtee oppilaitoksesta henkilökohtainen kirje kotiosoitteeseen.

Lisäksi julkaisemme nimilistat www-sivuillamme. Kannattaa huomioida, että julkaisemme vain niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet luvan julkaisuun. Nimen julkaisulupa kysytään hakuvaiheessa.

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voi hakea kaikille aloille. Jatkuvassa haun alkavat koulutukset löytyvät Esedun nettisivuilta. Voit hakea jatkuvassa haussa, vaikka olet saanut paikan yhteishaussa, mutta haluatkin vaihtaa alaa.

Jatkuvan haun valintaperusteet ovat:

 • olet motivoitunut alalle
 • sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
 • olet soveltuva alan työtehtäviin
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielikokeeseen.
 • eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen
 • joissakin tutkinnoissa on myös lisävaatimuksia taustakoulutukselle tai -osaamiselle

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Suosittelemme, että otat varmuuden vuoksi yhteishaussa saamasi paikan vastaan. Tarvittaessa voit perua sen myöhemmin. Jatkuvan haun kautta otamme uusia opiskelijoita sisään sitä mukaa kuin aloilla on vapaita paikkoja tarjolla. Voit siis hakea uutta/toista opiskelupaikkaa jatkuvassa haussa.

Ei. Emme lähetä viestiä siitä, että olemme saaneet opiskelupaikan vastaanottoilmoituksesi. Olemme yhteydessä niihin opiskelupaikan saaneisiin opiskelijoihin, jotka eivät ole vahvistaneet opiskelupaikkaa sähköisesti Esedun Wilma-liittymän tai Opintopolun kautta. Mikäli emme tavoita opiskelijaa, hän menettää opiskelupaikan – varsinkin, jos tutkintoon on varasijoilla hakijoita. Kannattaa siis olla tarkkana palautuspäivän kanssa.

Kyllä, kaikille yhteishaussa opiskelupaikan saaneille lähetetään kotiin kirje. Kirjeessä on ohjeistus siitä, miten opiskelupaikka otetaan vastaan. Opiskelupaikka otetaan vastaan joko Esedun Wilma-järjestelmän tai Opintopolun kautta. Esedussa kuitenkin toivotaan, että vaikka opiskelija ottaisi paikan vastaan Opintopolussa, niin hän kävisi myös Wilmassa vahvistamassa paikan. Valintakirjeen mukana tulee Wilma-tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan Wilmaan vastaanottamaan paikan.

Kyllä. Omat vanhemmat voivat todistaa jäljennökset/kopiot oikeiksi.

Opintojen aloitus ja opiskelu Esedussa

Kesäkuun 2023 alusta alkaen koulumatkatuen hakeminen muuttuu sähköiseksi. Koulumatkatukea haetaan OmaKelassa.

Kaikilla, niin aloittavilla kuin jatkavilla opiskelijoilla, jotka hakevat koulumatkatukea, tulee olla vahvan tunnistautumisen välineet OmaKela-asiointia varten. Myös alaikäisille opiskelijoille on hankittava vahvan tunnistautumisen väline, jotta koulumatkatuen hakeminen onnistuu OmaKelassa.

Vahvan tunnistautumisen välineitä ovat:

 • verkkopankkitunnukset – alle 18-vuotiaskin voi saada pankkitunnukset.
 • mobiilivarmenne – voi olla joillain palveluntarjoajilla maksullinen.

Huoltaja voi rajatusti hakea koulumatkatukea OmaKelassa alaikäisen puolesta.

Koulumatkatukea voi myös edelleen hakea paperilomakkeella, joka palautetaan täytettynä Kelaan tai oppilaitokseen. Nopein ja sujuvin tapa koulumatkatuen hakemiseen on tehdä hakemus OmaKelassa.

Opinnot meillä alkaa aina orientaatioviikolla. Sen aikana tutustut oman ryhmäsi opiskelijoihin ja vastuuohjaajaasi sekä Esedun tiloihin ja käytänteisiin.

Vastuuohjaajan kanssa käytte läpi tärkeitä asioita kuten esimerkiksi työjärjestys, mitä opinnot sisältävät ja miten ne etenevät, yhteiset pelisäännöt.

Ensimmäiset päivät menee paljolti talon tavoille ja tulevaan lukuvuoteen perehtyessä. Aika nopeasti aloitetaan kuitenkin jo käytännön työskentely sekä työympäristöön, esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin tutustuminen. Oma vastuuohjaaja huolehtii siitä, että opiskelu lähtee hyvin käyntiin.

Koulu alkaa pääsääntöisesti kahdeksalta ja päättyy puoli kolmelta. Koulupäivien pituus voi vaihdella jaksoittain, alasta riippuen välillä voi olla myös etäopiskelupäiviä. Näet viikon aikataulun omasta työjärjestyksestäsi Wilmasta.

Koko koulun yhteisiä virallisia välituntiaikoja meillä ei ole. Tuntien välillä on tauot ja työjärjestyksiin on merkitty ruokatauko.

Kyllä, perustutkinnoissa opiskellaan peruskoulusta tuttuja aineita. Näiden yhteisten aineiden virallinen nimi meillä on yhteiset tutkinnon osat eli tuttavallisemmin ”ytot”.

Ytot on yhdistetty oman ammattialan opintoihin. Esimerkiksi äidinkielessä paneudutaan oman ammattialan teksteihin ja asiakirjoihin, kielissä opiskellaan oman ammattialan sanastoa, matikassa lasketaan paljon sellaisia laskuja, joihin törmää tulevassa ammatissa jne.

Yhteiset opinnot on ryhmitelty kolmeen tutkinnon osaan: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta ja työelämäosaaminen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021