Skip to content
EtusivuHakijalleArvosanan korottaminen

Arvosanan korottaminen

Hyväksytyn arvosanan korottaminen tilanteessa, jossa korottajaksi hakeutuja on aiemmin suorittanut ammatillisen perustutkinnon (Esedussa tai jossakin muussa oppilaitoksessa).

Huomioitavaa: 

  • Korottaa voi ammatillisen perustutkinnon ammatillista tutkinnon osaa/osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-aluetta/osa-alueita.
  • Vain voimassa olevien ja siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti suoritettuja arvosanoja voi korottaa.
  • Eseduun voi hakeutua korottamaan vain niiden perustutkintojen arvosanoja, joihin Esedussa on järjestämislupa.
  • Osaamisen osoittaminen suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan kanssa.
  • Jokaisesta korotettavasta arvosanasta oppilaitos perii 150 euron maksun

 

Arvosanankorotushakemus

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021