Skip to content
EtusivuEsedulla et ole yksin

Esedulla et ole yksin

Hei esedulainen! Tältä sivulta löydät ohjeita kiusaamisen tunnistamiseen ja tilanteeseen, jos joudut kiusatuksi.

Mikä voi olla kiusaamista?

Kiusaaminen voi tapahtua monessa eri muodossa.

 • syrjintä
 • fyysinen kiusaaminen esim. töniminen
 • rasismi
 • seksuaalinen ahdistelu
 • epäsuora kiusaaminen esim. juorut, mustamaalaaminen
 • katseet, eleet
 • omaisuuden vahingoittaminen
 • anonyymi kiusaaminen/netissä tapahtuva häiriköinti
 • provosointi
 • sarkasmin taakse piilotettu kiusaaminen

Mitä pitää tehdä, jos sinua kiusataan?

Kerro kiusaamisesta luotettaville tahoille, tai ota yhteys puhelimitse apuun.

 • opiskelutoiminnanohjaaja, opettajat, kuraattorit, terveydenhoitajat
 • vanhemmat/vanhempien kanssa yhteyttä kouluun.
 • poliisi jos tarve vaatii
 • luotettava aikuinen esim. kummi
 • nuorisotyöntekijät
 • terveydenhuolto p. 116117 esim. päivystävä psykiatri
 • nuortennetti.fi

Tärkeintä on, ettet jää asian kanssa yksin.

Kiusaaminen voi olla rikos

Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Kiusaajan yllyttäjä ja avunantaja voidaan myös tuomita avunantamisesta rikokseen.

Pahoinpitely

 • Jos esimerkiksi lyödään, tönitään, potkitaan tai käydään käsiksi tai aiheutetaan toiselle kipua tai vahingoitetaan terveyttä.
 • Vaikka uhrille ei tulisi teosta vammoja tai kipua.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vammantuottamus

 • Jos kiusaaja aiheuttaa kiusatun fyysisen loukkaantumisen.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Kunnianloukkaus

 • Jos kiusaaja levittää kiusatusta valheellista tietoa esimerkiksi netissä.
 • Törkeän kunnianloukkauksen kriteerit täyttyvät nopeasti netissä jutun levitessä lukuisille ihmisille.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen

 • Jos laittaa lukuisten ihmisten saataville (esimerkiksi nettiin) kiusatun yksityiselämästä tietoa tai kuvia ja ne aiheuttavat vahinkoa kiusatulle.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Laiton uhkaus

 • Jos uhataan väkivallalla niin, että uhatulla on syy pelätä turvallisuutensa tai omaisuutensa olevan vakavassa vaarassa.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Pakottaminen

 • Jos väkivallalla tai uhkauksella pakotetaan kiusattu sietämään, tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.
 • Rangaistuksena voi olla sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Tiesitkö, että…

 • Kiusaaja voi saada tuomion, jos hän on täyttänyt 15 vuotta. Jokaisen alle 18-vuotiaan kiusaajan asian selvittelyyn voidaan kutsua mukaan myös lastensuojelu.
 • Vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa. Toisin sanoen myös alle 15-vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusatulle, jos kiusaamisesta on aiheutunut vahingonkorvauslain mukaan korvattavaa vahinkoa.
 • Kaiken ikäisiä lapsia voidaan käyttää todistajana rikoksen selvittämisessä. Todistajana toimimisesta ei voi kieltäytyä.
 • Jos näet tai koet kiusaamista, siitä kannattaa kertoa heti jollekin aikuiselle, esimerkiksi vanhemmillesi, opettajillesi, koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle. Aikuisen kanssa voi yhdessä harkita, tarvitseeko kiusaamisesta ilmoittaa poliisille

Lähde: https://www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/kiusaaminen-voi-olla-rikos/#esimerkiksi-seuraavia-rikosnimikkeita-voidaan-soveltaa-kiusaamisen-yhteydessa

Kiusaamisen vaikutuksia uhrille

Fyysiset vaikutukset

 • Erilaiset somaattiset oireet, kuten mahakipu, huimaus, väsymys, pääkipu,lihaskipu
 • Lapsuudessa koettu kiusaaminen on erityisen haitallinen kokemus, joka voi vaikuttaa terveyteen vielä pitkälle aikuisuuteen
 • Tutkimukset osoittavat, että keho vastaa fyysiseen ja sosiaaliseen kipuun samankaltaisesti. Kun kiusaamista koetaan jatkuvasti keho tuottaa stressihormoni kortisolia, jolla on vahingollisia vaikutuksia verenkiertoon, ruuansulatukseen ja immuunijärjestelmään.

Psyykkiset vaikutukset

 • Kiusaaminen vahingoittaa kiusatun minäkuvaa ja itsetuntoa.
 • Kiusaaminen aiheuttaa toivottomuutta: ”Ehkä kiusaajien sanat ja teot ovat totta ja ansaitsen ne.”

Lyhyen aikavälin vaikutukset

 • Viha, masennus, ahdistus, paniikki, vetäytyminen normaaleista aktiviteeteista, unettomuus, jatkuva väsymys ja lisääntynyt unentarve, itsetuhoisuuteen liittyvät ajatukset.

Tukea ja apua on tarjolla

#Esedullaetoleyksin

Kuraattori ja psykologi tekevät yhteistyötä huoltajien ja perheiden, oppilaitoksen henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen ja viranomaisten kanssa. Kuraattoriin ja psykologiin voi ottaa yhteyttä opiskelija itse tai joku muu, jolla herää huoli. Kuraattorin ja psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Voit laittaa kuraattoreille myös Wilma-viestiä.

Löydät kuraattorien ja psykologien yhteystiedot Esedun sivuilta. Kuraattorit ja psykologit auttavat sinua haastavissa tilanteissa ja ovat tavoitettavissa sinua varten.

Pelisäännöt

Esedun opiskelijat Minja, Vili, Jesse, Celina, Ida, Emilia, Hussein ja Harri ovat tehneet yhteiset pelisäännöt toisen kohtelusta.

 • Moikkaa kaikkia!
 • Ota kaikki mukaan!
 • Jokainen saa olla sellainen, kun on (#peace&love)
 • Puutu rohkeasti
 • Arvosta kaikkia
 • Ajattele miltä itsestäsi tuntuisi
 • Ole oma itsesi
 • Sinulla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen
 • Ole suorasanainen, mutta kohtelias

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021