Skip to content
EtusivuAjankohtaistaZora-robotti muutti Esedulle

Zora-robotti muutti Esedulle

04.07.2017

Katso video: Zora esittäytyy ja esittelee taitojaan.

Esedu on hankkinut Suomen ensimmäisenä ammattioppilaitoksena Zora-humanoidirobotin. Zora on osa isompaa hyvinvointiteknologian oppimisympäristöä, joka valmistuu Esedun Otavankadulle elokuussa.

”Tavoitteenamme on olla kouluttajien kärkiosaaja hyvinvointiteknologiassa”, linjaa koulutuspäällikkö Eija-Riitta Ikonen. Esedun tekemät investoinnit hyvinvointiteknologiaan ovat merkittäviä. Elokuussa Otavankadulle valmistuvaan kodinomaiseen oppimisympäristöön on tulossa monipuolisesti erilaisia teknologisia ratkaisuja, joilla autetaan ikääntyneitä ja vammautuneita selviytymään pitempään kotona.

Sosiaali- ja terveysalan uudessa oppimisympäristössä opitaan hyödyntämään kodin eri tiloissa käytettävää teknologiaa. Tiloihin tulee muun muassa esteettömiä ja sähkökäyttöisiä kalusteita, turva- ja anturiteknologiaa, lääkekelloja, hälytinmattoja, kodin automaatiojärjestelmä jne. ”Teemme tiivistä kehittämisyhteistyötä myös alan yritysten kanssa, jotka voivat käyttää oppimisympäristöämme näyttelytilanaan”, kertoo Ikonen.

Zora-robotti on yksi mielenkiintoinen osa uutta oppimisympäristöä. Robotin avulla opiskelijat saavat kokemusta ohjelmoinnista, robotiikasta ja robottien käytöstä hoitotyössä. Zora ei korvaa ihmistä, vaan on apuväline, joka mahdollistaa uudenlaisen viriketoiminnan kaikille ikäryhmille.

Uusi oppimisympäristö ja Zora-robotti eivät ole vain Esedun omien opettajien ja opiskelijoiden käytössä. Yhteistyötä tehdään myös työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. ”Järjestämme tutustumiskäyntejä ja työelämälle hyvinvointiteknologian lisäkoulutusta. Zora voi tehdä vierailuja palvelutaloihin, kuntoutuslaitoksiin ja oppilaitoksiin”, lupaa Ikonen.

Zora on maailman ensimmäinen hoiva-alalle kehitetty robotti. Se on vajaa puolimetrinen humanoidirobotti, joka pystyy toimimaan ja liikkumaan vieraassa ympäristössä törmäämättä esteisiin kehittyneen ohjaus- ja aistinjärjestelmänsä ansiosta. Robotin laaja sanavarasto, langaton Internet-yhteys sekä puheen- ja kasvojentunnistus mahdollistavat vuorovaikutuksen ihmisen ja robotin välillä.

Esedu on Suomen ensimmäinen ammattioppilaitos, joka on hankkinut Zora-robotin. Opetuskentässä Zoran on hankkinut aikaisemmin Helsingin kaupungin opetusvirasto sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Hyvinvointiteknologian oppimisympäristö ja sen tekniset ratkaisut (mm. Zora) on hankittu HYTEKS – Hyvinvointiteknologian oppimisympäristön kehittäminen –hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Teija Räihä puh. 044 7115826

Kuvassa: Zora ja Hyteks-hankkeen projektipäällikkö Teija Räihä

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021