Skip to content
EtusivuAjankohtaistaYhdessä tekemällä ja yhteistyöllä kohti tulevaisuutta

Yhdessä tekemällä ja yhteistyöllä kohti tulevaisuutta

28.06.2022

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla on käynnissä Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön -hanke, jonka tavoitteiden avulla pyritään vastaamaan uudistuvaan lakiin yhteistoiminnasta sekä huomioimaan laajentunut oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen uudistus.

Hankkeen kohderyhmänä on koko Esedun henkilöstö: johto, esihenkilöt ja työntekijät. Välillisesti hyödynsaajia ovat myös Esedun opiskelijat, joille hankkeen myötä kehittyneet toimintatavat ja henkilöstön parantunut työssä jaksaminen näyttäytyy joustavana, sujuvana palveluna sekä laadukkaana opetuksena ja ohjauksena.

Hankkeessa vahvistetaan Esedun johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön valmiuksia sekä osaamista oman työn suunnittelemiseen, organisoimiseen ja työhön sitoutumiseen itseohjautuvuuden periaatteella.
“Hankkeen aikana tulemme luomaan mallin itseohjautuvuuteen siirtymisestä osana oppilaitoksen johtamista. Testaamme mallia henkilöstön uudistumiskyvyn ja itseohjautuvuuden jatkuvan oppimisen lähtökohdista. Tämä edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia sekä työssä jaksamista työuran eri vaiheissa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kirsi Lappalainen.

Osana hanketta toteutetaan erilaisia käytännön toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sparraustyöpajoja henkilöstölle eri teemojen osalta. Tiimeille tullaan rakentamaan itsearviointityökalu, jota pilotoidaan hankkeen aikana. Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä myös OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistyksen kanssa.
“Kartoitamme hankkeen alussa ja lopussa koulutusalakohtaisissa tiimeissä henkilöstön kokemuksia itseohjautuvuudesta sekä sen yhteydestä työn sujuvuuteen ja hyvinvointiin”, kertoo Lappalainen.

OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys ry toimii Esedun opettajien työnantajakohtaisena paikallisyhdistyksenä. Yhdistys toimii OAJ:n strategian mukaisesti. Yksi ydintehtävistä on edistää jäsenien työhyvinvointia. Paikallisyhdistys on mukana myös hankkeen toiminnoissa.
“Mukana olemisemme hankkeessa mahdollistaa yhteistyön työnantajan kanssa yhteisen tärkeän asian äärellä. Yhdistys on saanut 5000 €:n avustuksen OAJ:n työhyvinvointirahastosta henkilöstölle tehtävän kyselytutkimuksen osalta”, kertoo OAJ:n Etelä-Savon ammattiopisto paikallisyhdistys ry:n puheenjohtaja Henna Kääriäinen.

Hanke tukee Esedun strategisia lähtökohtia sekä oppilaitoksen toimintaa ja henkilöstön työssäjaksamista muuttuvassa toimintakentässä.
”On upeaa olla tekemässä hanketta, jossa yhdessä henkilöstön kanssa etsimme ratkaisuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössämme. Meillä on hankkeessa upeat sparraajat, Annemaija Summanen ja Ossi Aura, jotka ovat alansa huippuammattilaisia. Tiimien itseohjautuvuutta lisäämällä saamme parhaiten kaikkien osaamisen käyttöön, ja oikein resursoimalla vältetään osaamiskapeikkojen muodostuminen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää työssä viihtymisen lisäämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Itseohjautuvuus tutkitusti lisää työn tuottavuutta”, kommentoi Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman.

OAJ:n Työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kuva: Esedun esihenkilöille järjestettiin sparraustyöpaja kesäkuun alussa. Kuvassa hankkeessa toimiva Annemaija Summanen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021