Skip to content
EtusivuAjankohtaistaVetovoimaa vammaisalan työelämään ja koulutukseen VAVE-hankkeessa

Vetovoimaa vammaisalan työelämään ja koulutukseen VAVE-hankkeessa

19.08.2020

Vammaisalan vetovoima sekä opinnoissa että työalana on hiipunut, ja vammaisalalle on tällä hetkellä vaikea saada työvoimaa. Sote-alan uudistus ja toimintaympäristöön kohdistuvat kehittämistarpeet edellyttävät vammaisalan organisaatioilta jatkuvaa henkilöstön osaamisen arviointia ja suunnitelmallista vahvistamista.

Vammaisalan vetovoimaa lisäämään ja alan koulutusta kehittämään on nyt käynnistynyt kaksivuotinen VAVE-hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on merkittävä, yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Etelä-Savon ELYn kautta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa kartoitetaan yhdessä Etelä-Savon vammaisalan palveluntarjoajien kanssa paikallisia vammaisalan tulevaisuuden osaamistarpeita ja hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa koulutuksen ennakointityöstä.

Positiivisen tiedon kautta kiinnostusta

Sote-alan tutkintoihin sisältyy vammaisalalle suuntaavia opintoja, ja opiskelijat saavat kelpoisuuden erilaisiin vammaisalan työtehtäviin. Käytäntö on osoittanut, että vammaistyön opinnot voivat jäädä melko vähäisiksi opintojen valinnaisuuden vuoksi ja opinnoissa ei ehdi syntyä käsitystä vammaisalan työstä. Hankkeessa pyritään lisäämään positiivisen tiedon avulla kiinnostusta vammaisalan työtä kohtaan.

Tärkeänä tavoitteena on kehittää työelämän ja koulutuspalvelujen välistä yhtyeistyötä opintojen ja opintopolkujen rakentamisessa ja luoda tuki- ja ohjausmalleja koulutukseen. Vammaisalan asiantuntijaorganisaatiot haluavat vastata alan muuttuviin osaamistarpeisiin kehittämällä vammaisalan ohjaus- ja hoitotyön hyvinvointiteknologisia työmenetelmiä ja toimintamalleja. Uusien mallien avulla halutaan vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin ja lisätä osallisuutta sekä kiinnostusta vammaisalan työtä kohtaan.

Laaja toteuttajaverkosto

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeessa mukana ovat osatoteuttajina ja omarahoittajina Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon Ammattiopisto (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto, Savon Vammaisasuntosäätiö sr (SAVAS) ja Vaalijalan kuntayhtymä. Vammaisalan asiantuntijaorganisaationa hankkeessa on mukana Kehitysvammaisten palvelusäätiö, joka on alan valtakunnallinen kehittäjä. Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta, ja kansallisena rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke päättyy 28.2.2022.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021