Skip to content
EtusivuAjankohtaistaTyöpaikkakysely auki elokuun ajan

Työpaikkakysely auki elokuun ajan

23.08.2023

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun opiskelijoiden koulutus- ja oppisopimuspaikkojen yhteyshenkilöille on toimitettu jälleen OPH:n ARVO-järjestelmän kautta sähköinen linkki työpaikkakyselyyn. Kysely on avoinna heinä-elokuun ajan.

Alkusyksyn kysely on toimitettu lähes 700 henkilölle, jotka vastaavat osaltaan yhteistyöstä Esedun kanssa omalla työpaikallaan. Nyt avoinna olevan kyselyn otokseen kuuluvat ne työpaikat, joissa on ollut vähintään yksi opiskelijamme koulutus- tai oppisopimuksella 1.1.-30.6.2023. Vastausaikaa kyselyssä on elokuun loppuun saakka.

Jokainen vastaus työpaikkakyselyyn on tärkeää Esedun toiminnan kannalta. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella kehitetään Esedun toimintoja muun muassa koulutusten osalta.
”Käymme kyselyn tulokset läpi heti kyselyn päätyttyä Esedun laadunhallinnan lisäksi kaikilla koulutusaloilla. Tarvittaessa käynnistämme työelämäyhteistyöhön tai yksittäisen työpaikan kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteenamme on, että yhteistyö Esedun kanssa koetaan hyväksi jokaisessa työpaikassa”, kertoo Esedun laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori Taisto Hirvonen.

Työpaikkakyselyjä toimitetaan työelämälle kahdesti vuodessa: heinä-elokuussa sekä tammi-helmikuussa. Työpaikkakyselyn lisäksi työelämälle kohdennettuihin kyselyihin kuuluu myös työpaikkaohjaajakysely, joka lähetetään sähköisesti jokaisen opiskelijan suorittaman työelämäjakson jälkeen työpaikkaohjaajalle. Molemmat kyselyt toimitetaan vastaajille sähköpostitse OPH:n ylläpitämästä ARVO-järjestelmästä. Työpaikkaohjaajakyselyssä vastausaikaa on 30 vuorokautta kyselyn vastaanottamisen jälkeen.

Toiminnan kehittämisen lisäksi kyselyt vaikuttavat osaltaan myös Esedun saamaan rahoitukseen.
”Kehittämistyötä teemme toiminnan jatkuvan parantamisen hengessä. Työelämälle suunnattujen kyselyjen kautta Esedu saa arvokasta tietoa työelämäyhteistyön edelleen kehittämiseksi. Opetushallitus tukee kehittämistyötä siten, että se palkitsee oppilaitoksia hyvästä työelämäyhteistyöstä suuntaamalla vaikuttavuusrahoitusta enemmän niille oppilaitoksille, joiden työelämäkumppanit vastaavat aktiivisesti kyselyihin, ja joiden antamat palautteet ovat muita parempia”, avaa Hirvonen kyselyiden vaikutuksia.

Lisätietoja Esedun laatutoiminnasta:
laatupäällikkö Teija Räihä puh. 044 711 5826
laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori Taisto Hirvonen puh. 050 389 0987

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021