Skip to content
EtusivuAjankohtaistaTyökykypassi on oiva väline opiskelijalle työkyvyn ylläpitämiseksi

Työkykypassi on oiva väline opiskelijalle työkyvyn ylläpitämiseksi

05.12.2019

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla otetaan pikkuhiljaa käyttöön työkykypassi osaksi eri alojen opintoja. Pilotointi on aloitettu Pieksämäen merkonomiopiskelijoiden kanssa. Yksi passin suorittaneista on joulukuussa tutkintotodistuksensa saava Anne Hukka.
”Liiketoiminnan opinnot on suoritettu, nyt odottelen vain todistusta saapuvaksi.”

Ennen merkonomiopintoja Hukka työskenteli lähes 10 vuotta lähihoitajana.
”Halusin kouluttautua uudelle alalle, jotta minulla olisi enemmän saumaa työmarkkinoilla tulevaisuudessa. Monipuolisempi kokemus lisää mahdollisuuksia.”
Työkykypassin Hukka suoritti osana opintojaan.
”Hyvä puoli oli se, että eri osa-alueita tarkasteltiin juuri oman alan näkökulmasta: mitä osa-alueita työkykyyn ja hyvinvointiin liittyy juuri merkonomin ammatin näkökulmasta.”

Työkykypassi on ammattiin opiskelevan työkalu työkyky- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseen.
”Työhön liittyvien asioiden lisäksi pääsimme tarkastelemaan myös vapaa-ajan käytön vaikutuksia omaan hyvinvointiin. Kuukauden ajan teimme seurantaa mm. vapaa-ajan unen ja liikunnan määrästä.”
”Kuukauden seuraaminen laittoi tarkastelemaan omaa ajankäyttöä. Huomasin, että olen oikeilla raiteilla ja vienyt elämää oikeaan suuntaan.”

Työkykypassi tarkoittaa Esedulla yhdeksän osaamispisteen kokonaisuutta, joka haastaa opiskelijan pitämään itsestään huolta jo opiskeluaikana sekä koko työuran ajan.
”Passia suoritetaan pitkin opintoja, eli sitä ei ole tarkoitus suorittaa kokonaan kerralla”, kertoo Esedun opettaja Tuula Eloranta joka yhdessä kollegoidensa Tuula Lindholmin ja Alica Wrangellin kanssa on ollut Esedulla viemässä työkykypassin pilotointia eteenpäin.

Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen ja harrastukset sekä yhteistyötaidot ja ammatin työkykyvalmiudet. Passin osa-alueet kytkeytyvät tutkinnon perusteisiin.
”Passin suorittaminen integroidaan osaksi opintoja, eli se on opiskelijan opintoja ja hyvinvointia tukevaa toimintaa”, avaa Eloranta.

Pieksämäen pilotointi työkykypassin osalta jatkuu vuodenvaihteen jälkeen.
”Parhaillaan muun muassa toisen vuoden kosmetologi- ja merkonomiopiskelijat syventävät osaamistaan työelämässä ja pohtivat ammatin vaatimaa työkykyä käytännön työtehtävien avulla”, kertoo Eloranta.

Hukka kiittelee mahdollisuudesta suorittaa työkykypassi osana opintojaan.
”Koko ajan täytyy pohtia sitä, miten pärjätä työelämässä, ja siinä työkykypassi on oiva apuväline. Se antaa avaimet työkyvyn ylläpitämiseen, laadukkaan ja pitkän työuran tekemiseksi.”

Teksti ja kuva: Marika Auvinen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021