Skip to content
EtusivuAjankohtaistaTyöelämäpalautteet ovat merkittävä osa Esedun kehittämistä

Työelämäpalautteet ovat merkittävä osa Esedun kehittämistä

11.12.2023

Etelä-Savon ammattiopistolla kerätään vuosittain palautetta työelämältä. Palautteet ovat tärkeitä oppilaitoksen toiminnan kehittämisen kannalta. Työpaikkaohjaajakysely sekä työpaikkakysely ovat kyselyitä, joilla on vaikutusta kehittämisen osalta myös oppilaitoksen rahoitukseen.  

Työpaikkaohjaajakysely kerätään koulutus- ja oppisopimusjaksojen jälkeen työpaikkaohjaajalta. Kyselyn vastauslinkit lähetetään koulutus- ja oppisopimuksessa nimetylle työpaikkaohjaajalle sähköpostitse ja tekstiviestillä työelämässä oppimisen jakson päättymisen jälkeen, jokaisen kuukauden 1. tai 16. päivä. Kysely toimitetaan OPH:n toimesta. Esimerkiksi, jos työelämässä oppimisen jakso päättyy 18. päivä, niin työpaikkaohjaaja saa linkin seuraavan kuukauden 1. päivä. Jos työpaikkaohjaajalla on jaksolla ollut useampia opiskelijoita ohjattavana, työpaikkaohjaaja saa vain yhden vastauslinkin. 

Työpaikkakysely kerätään koulutus- ja oppisopimustyöpaikan nimetyltä edustajalta. Kysely lähetetään kaikille työpaikolle, joissa on ollut viimeisen kuuden kuukauden aikana Esedun koulutus- tai oppisopimusopiskelijoita. Kyselyyn vastaava työpaikan edustaja voi olla joko yrittäjä, johtaja, johtotehtävissä oleva päällikkö, rekrytoinnista vastaava tai muu oppilaitosyhteistyön vastuu- tai esihenkilö. Esedu lähettää työpaikkakyselyn vastauslinkin oppilaitosyhteistyöstä vastaavalle työpaikan edustajalle sähköpostiosoitteeseen kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa (1.1.-28./29.2.) ja heinä-elokuussa (1.7.-31.8.) 

Työelämäpalautteiden avulla halutaan kuulla työelämän kokemuksia Esedun tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekyselyjen teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. 

Kyselyissä on samat kysymykset, jotka toistuvat valtakunnallisesti kaikkien oppilaitosten kyselyissä. Nämä kysymykset ovat nähtävissä: 

Valtakunnallisten kysymysten lisäksi Esedulla on käytössä avoin palautekenttä. Oppilaitoskohtaisia tuloksia voi tarkastella Vipunen-palvelun kautta osoitteessa www.vipunen.fi. 

Lisätietoja: Laatupäällikkö Teija Räihä 

Työelämäpalautteet (PNG-tiedosto)

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021