Skip to content
EtusivuAjankohtaistaTyöelämälle infoa amisreformin uudistuksista

Työelämälle infoa amisreformin uudistuksista

31.01.2018

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen keskiössä on tiivistyvä työelämäyhteistyö. Vuoden vaihteessa voimaan astunut uusi lainsäädäntö tuo muutoksia myös osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Esedu tapasi vuoden vaihteen molemmin puolin työpaikkaohjaajia infokahvien merkeissä ja kertoi samalla mitä amisreformi tarkoittaa työelämälle.

Uudistus lähtenyt työelämän tarpeista

Ammatillisen koulutuksen uudistus on lähtenyt työelämän tarpeista. ”Uudistuksella varmistetaan, että työelämä saa jatkossakin tarvitsemiaan osaajia”, tiivistää TOP-koordinaattori Anne Lindström.

Amisreformiin liittyy keskeisesti ajatus oppilaitosten ja työelämän entistä tiiviimmästä yhteistyöstä. ”Lakiuudistuksessa tavoite on, että opiskelijat oppivat yhä enemmän työelämässä”, kertoo Lindström. Laissa ei sanota paljonko työelämässä tapahtumaa osaamisen kehittämistä tutkintokoulutuksessa pitää olla. Tilanne katsotaan tapauskohtaisesti jokaisen opiskelijan kanssa.

Lakiuudistus velvoittaa laatimaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n. Siinä määritellään mm. opiskelijan jo aikaisemmin hankkima osaaminen sekä tehdään suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi.

Työelämä pääsee mukaan laatimaan opiskelijan kehittämissuunnitelmia mm. määrittämällä mitä osaamista opiskelijan on mahdollista hankkia työpaikalla ja millaisia tehtäviä tekemällä. HOKS:ien toivotaan jopa lyhentävän opiskeluaikoja, kun opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa.

Oppisopimus entistä joustavampaa

Uudistus tekee oppisopimuksesta entistä joustavampaa. Opiskelija voi lähteä työelämään hankkimaan lisää osaamista oppisopimuksella vain lyhyeksikin aikaa. Oppisopimuksella voi nyt suorittaa tutkinnon lisäksi myös tutkinnon osia.

Uudistus vaikuttaa hyvältä ja se tuo meille uusia mahdollisuuksia – Anne Ahonen, Mikkelin kaupunki
Tammikuun lopulla työpaikkaohjaajien infokahveilla Mikkelissä työelämän edustajat suhtautuivat uudistuksiin myönteisesti. ”Uudistus vaikuttaa hyvältä ja se tuo meille uusia mahdollisuuksia”, pohti Anne Ahonen Mikkelin kaupungin henkilöstöpalveluista.

Monta tapaa hankkia osaamista

Opiskelija lähtee työelämään hankkimaan lisää osaamista joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työssäoppimisesta ei enää puhuta.
”Osaamista voi hankkia myös työsuhteessa, mutta mikäli se ei ole oppisopimus, ei Esedu vastaa silloin ohjauksesta. Oppisopimus on mahdollista tehdä myös jo työsuhteessa olevalle”, selventää Lindström.

Lakiuudistuksen keskiössä on myös opiskelijan oikeus saada palautetta oppimisestaan. ”Työpaikka on aina velvollinen raportoimaan opettajalle, mikäli opiskelijan työpaikalla esiintyy oppimiseen liittyviä ongelmia”, muistuttaa Lindström.

Teksti ja kuva: Laura Salonen

Reformikoktailit työelämälle ke 7.2. klo 17-19

Cocktailien valmistus kuvituskuva

Täsmätietoa työelämälle ammatillisen koulutuksen uudistuksista Reformikoktail-tilaisuudessa keskiviikkona 7.2.2018. Ilmoittaudu mukaan viim. pe 2.2.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen verkkosivuillamme.

Koulutusta työpaikkaohjaajille

Järjestämme tämän kevään aikana työpaikkaohjaajakoulutuksia ympäri maakuntaa. Kaksi iltapäivää kestävä koulutus järjestetään tänä keväänä Mikkelissä, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Joroisissa. Anttolassa koulutus järjestetään ensi elokuussa.
Lisätietoa työpaikkaohjaajakoulutuksista verkkosivuillamme.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021