Skip to content
EtusivuAjankohtaistaTulevaisuutta ennakoivat oppilaitokset uudistavat yhteiskuntaa

Tulevaisuutta ennakoivat oppilaitokset uudistavat yhteiskuntaa

08.05.2024

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen OKKA-sertifiointi perustuu kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin. Nämä indikaattorit arvioivat oppilaitosten toimintaa kolmella osa-alueella: opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen.

Oppilaitosten toiminta voi näkyä näillä osa-alueilla olemassa olevaa toisintavana, tulevaisuutta ennakoivana ja yhteiskuntaa uudistavana toimintatapana. Pyrkimyksenä OKKA-sertifiointiprosessissa on kehittää oppilaitosten toiminnasta enenevässä määrin tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa.

Olemassa olevaa toisintavalla tasolla näkökulmana on yksilötason substanssitiedon ja -taitojen oppiminen. Tulevaisuutta ennakoivalla tasolla oppilaitoksessa vahvistuvat oppivan organisaation piirteet: mm. yhteisön oppiminen, käsitysten ja toimintatapojen kriittinen arviointi, systeeminen ajattelu ja jaettujen visioiden synnyttäminen. Pyrkimyksenä on organisaation jatkuva uudistuminen. Yhteiskuntaa uudistavalla tasolla oppiminen laajenee verkostoihin ja oppimisesta tulee muutoksen tekemistä, kuva 1.

Kuva 1. Oppilaitoksen (sininen kuvio) suhde kumppaneihin ja sidosryhmiin (punaiset pallot) olemassa olevaa toisintavalla, tulevaisuutta ennakoivalla ja yhteiskuntaa uudistavalla tasolla. Lähde: https://koulujaymparisto.fi

Opetushallituksen Kestävän kehityksen opas tarjoaa kehittämistyöhön tietoa ja tukea. Opas sisältää neuvoja, materiaaleja ja tapausesimerkkejä, joita itse kukin voi hyödyntää omassa kasvatus- ja opetustyössään. Se auttaa oppilaitoksia kehittämään toimintakulttuuriaan ja arkikäytäntöjään kestävän kehityksen ja toiminnan uudistamisen näkökulmista.

Ammatillisissa oppilaitoksissa vihreä siirtymä tarkoittaa kokonaisvaltaista muutosta, jossa tavoitteet kestävälle kädenjäljelle ja jalanjäljen vähentämiselle läpäisevät kaiken toiminnan. Kestävään tulevaisuuteen keskittyvä arvomaailma puolestaan tarkoittaa mm. eettisyyden, ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden tukemista ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rinnalla.

Tulevaisuutta ennakoivissa ammatillisissa oppilaitoksissa huomioidaan ympäristön, talouden, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat, jolloin ne vahvan sidosryhmäyhteistyön kautta uudistavat ympäröivää yhteiskuntaa.

Etelä-Savon ammattiopistossa on aloitettu systemaattinen kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin pohjautuva kehittämistyö. Työn edetessä tulevaisuuden ennakointi vahvistuu oppilaitoksen kaikilla osa-alueilla ja toiminnot uudistuvat. Tavoitteena on kehittyä yhteiskuntaa uudistavalle tasolle, josta hyötyvät sekä Etelä-Savon ammattiopiston henkilöstö ja opiskelijat että yhteistyökumppanit.

Teksti: Taisto Hirvonen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021