Skip to content
EtusivuAjankohtaistaTekoälykokeiluja opiskelijan ohjauksen avuksi

Tekoälykokeiluja opiskelijan ohjauksen avuksi

11.12.2023

Älykkäästi ohjaten -hankkeen tilinpäätös

Esedu on ollut mukana tutkimassa ja kokeilemassa, voiko teknologia tarjota apua opiskelijoille, työnhakijoille, opettajille ja ohjaajille urasuunnittelussa ja osaamisen tunnistamisessa. Älykkäästi ohjaten -hankkeessa (ESR 2022-23) kehitettiin sitä varten kaksi tekoälyavusteista työkalua, Aidi ja OSTU.

Aidi Urasuunnittelusovellus

Aidi Urasuunnittelusovellus avaa käyttäjälle vaihtoehtoja ja polkuja jatko-opintoihin ja työhön. Sovellus ohjaa opiskelijan mm. kartoittamaan omia vahvuuksiaan ja pohtimaan tulevaisuuden tavoitteitaan. Rajapintoina Aidissa ovat Opintopolku, e-Perusteet, ESCO-luokitukset ja Työmarkkinatori, joista tekoäly kokoaa käyttäjälle räätälöityä tietoa valintojen ja etenemisen tueksi. Aidi voi tukea opiskelijan omaa urasuunnittelua ja antaa hyvää pohjaa opon tai vastuuohjaajan kanssa käytäville ohjauskeskusteluille. Sovelluksen vuorovaikutteisuutta on lisätty chatboteilla, joiden tuotannosta vastasi Esedu.

OSTU Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalu

OSTU on koneoppiva työkalu, joka nopeuttaa opiskelijan aiemman osaamisen tunnustamisen prosessia. Hyötyä siitä on sekä hakijoille että opiskelijoille. Opintoihin hakeutuvat voivat tutkia OSTUlla itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan kanssa mahdollisuuksiaan osaamisen tunnistamiseen, ja aloittaneet opiskelijat käynnistävät tunnustamisprosessin sen avulla. Opiskelija kirjautuu OSTUun oppilaitoksen tunnuksilla, jolloin sovellus hakee opiskelijan opintopuun Primuksesta ja vertaa sitä aiemmin suoritettuihin tutkintoihin Koski-linkin avulla. Opot ja opettajat saavat valmiin esitäytetyn tunnustamislomakkeen Wilmaan, jonka he tarkistavat, täydentävät ja käsittelevät. Lopullisen tunnustamispäätöksen tekee aina ihminen. Nyt saavutetussa vaiheessa OSTU palvelee parhaiten YTO-opintojen tunnistamisessa lukiotodistuksesta tai vuoden 2017 jälkeen suoritetuista ammatillisista tutkinnoista.

Käyttäjälähtöistä kehittämistä

Sovellusten kehitys toteutettiin tiiviissä yhteistyössä teknologiakumppaneiden (Kwork, TCD, Tuudo, Metatavu) sekä mukana olevien oppilaitosten (Xamk, Esedu, Samiedu) kanssa. Aidi ja OSTU ovat syntyneet aito käyttäjäpalaute huomioon ottaen. Mukaan lähti yhteensä yli 500 kehittäjäkokeilijaa ja testaajaa, joista suurin osa oli opiskelijoita ja muutamia kuntakokeilun asiakkaita. Esedusta testaajina oli noin 80 opiskelijaa. Näin saatiin hyvin tietoa siitä, miten sovellukset soveltuvat eri käyttäjäryhmille. Kehitystyön aikana edistettiin myös tekoälyyn ja digitaalisiin taitoihin liittyvän osaamisen kehittymistä.

Mitä meille jäi käteen?

Aidissa on mielenkiintoisia ominaisuuksia opiskelijan ohjauksen tueksi, mutta sen käyttökustannukset ovat tässä vaiheessa korkeat suhteessa siitä saatuun hyötyyn. Aidia ei siis tulla näkemään Esedun opiskelijoiden käytössä, mutta kehittämisprosessissa mukana oleminen oli monella tavalla tärkeää. Tekoälyn mahdollisuudet urasuunnittelun ja -ohjauksen sparraajina ovat jo tätä päivää. Aidiin toteutetut chatbotit toivat myös osaamista ja kokemusta bottien rakentamisesta ja hyödyntämisestä osana opiskelijan ohjausta ja opetusta.

OSTU on lupaava työkalu, ja se otetaan Esedussa kokeilukäyttöön tammikuusta eteenpäin. Tässä vaiheessa OSTUa hyödynnetään YTO-opintojen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. OSTU on herättänyt runsaasti mielenkiintoa muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä OPH:n toimijoiden keskuudessa, ja sen kehitystä jatketaan todennäköisesti TCD:n toimesta kohti ammatillisten opintojen tunnistamista. Tekoälyn käyttäminen osana ammatillisen koulutuksen prosesseja on ottanut yhden askeleen eteenpäin.

Tutustu tarkemmin Aidi- ja OSTU-sovellusten kehittämisprosessiin sekä pohdintoihin ohjauksen, teknologian ja tekoälyn suhteesta julkaisustamme Urasuunnittelua Aidin neuvoin – tekoäly ohjauksen apuna.

Minna Kröpi, hankepalvelut
Älykkäästi ohjaten -hanke (ESR 2022-2023)
Hanketta rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021