Skip to content
EtusivuAjankohtaistaSuorita keväällä opintoja verkossa

Suorita keväällä opintoja verkossa

16.01.2024

Esedun eKampus tarjoaa verkko-opintoina seuraavia kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvia ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia:

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Opiskelu ja ohjaus tapahtuu kokonaan verkossa ja ohjausta on saatavilla Teams-tunneilla. Lisäksi opinnoissa toteutetaan omaa yritystoimintaa esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti (NYT-yrittäjyys), 4H-yrittäjänä, oppisopimuksella, kevytyrittäjänä tai perheyrityksessä. Tunnit ovat Teamsissä. Opinnot alkavat 5.2.2024 Teams- tunneina 14.00-16.00 välillä. Lisää ohjausta saa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan ja näyttö tehdään, kun yritys halutaan lopettaa, NYT- yritystä voi pyörittää 6kk – 12 kk.

Jos kiinnostuit näistä opinnoista, ole yhteydessä omaan vastuuohjaajaasi tai liitä opinnot itsellesi Wilman kurssitarjottimen kautta kohdassa -Yrittäjyys ja ilmoita opinnot vastuuohjaajallesi. (Toimii vain koneella, ei mobiilisti) Yhteinen Tarjonta: Yrittäjyyden verkko-opinnot, Yrityksessä toimiminen kohdasta ja valitse kevät/ syksy opinnot kurssi. Lisätietoja sisällöstä antaa Taija Kangas-Aro.

Yritystoiminnan suunnittelu

Tässä tehdään yritykselle (kuvitteellinen tai oikea liikeidea) kannattava ja realistinen liiketoimintasuunnitelma kirjallisena, laskelmat, hinnat ja yrityksen perustamisen asiakirjat. Tunnit ovat Teamsissä ja kaikki opiskelu muuten tapahtuu verkossa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Opinnot alkavat 8.2.2024 kello 14.00-17.00 välillä, näyttö tehdään maaliskuussa.

Jos kiinnostuit näistä opinnoista, ole yhteydessä omaan vastuuohjaajaasi tai liitä opinnot itsellesi ja ilmoita opinnoista vastuuohjaajallesi. Liity Wilman kurssitarjottimen kautta kohdassa -Yrittäjyys (Toimii vain koneella, ei mobiilissa) Tarjonta: Yrittäjyyden verkko-opinnot, Yritystoiminnan suunnittelu kohdasta ja valitse kevät opinnot kurssi. Lisätietoja sisällöstä antaa Taija Kangas-Aro.

Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 15 osp

Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön -tutkinnon osan opiskelun jälkeen osataan toteuttaa asiakkaalle yrityksen, yhteisön tai vastaavan tahon sisällöntuotantomallin mukaista sisältöä. Osataan valo- ja videokuvauksen suunnittelulliset perusteet sekä asiakkaan tarpeiden mukaisen kuvanmuokkauksen ja editoinnin. Tutustutaan sisällön tuottamiseen sosiaalisen median kanaviin sisältömarkkinoinnin näkökulmasta. Saadaan perustiedot sommittelusta ja päästään tutustumaan kuvauksen ja videokuvauksen kiehtovaan maailmaan.  Tuotokset julkaistaan joko sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille tai asiakkaan omaan ympäristöön.

Näyttö 
Näytössä osoitetaan ammattitaito käytännön työtehtävissä tuottamalla asiakkaan toimeksiannosta digitaalista sisältöä asiakkaan tarpeisiin. Sisältö toteutetaan käyttämällä sisällöntuotannon ajantasaista välineistöä ja ohjelmistoja joko omilla välineillä, asiakkaan tarjoamana tai lainaamalla oppilaitoksesta.

Teematuokiot ja ohjaus 
Teematuokiot ja ohjaus tapahtuu Teamsin välityksellä ja teematuokiot tallennetaan. Varsinainen opiskeltava materiaali löytyy verkko-oppimisympäristö Kiposta ja se on mahdollista opiskella myös itsenäisesti etäopintoina lukuun ottamatta näyttöä.

Kurssiesittely: https://youtu.be/IGnydS0hDaU (video 8:11 min)

Opinnot ovat tutkinnon osa Taideteollisuusalan perustutkinnosta ja sopivat kaikkiin perustutkintoihin valinnaisina ammatillisina opintoina.

Opinnot alkavat 21.2.2024 ja näyttö tulee olla tehtynä 20.5.2024 mennessä. Teams-teemojen ajankohdat tuleva näkyviin valinnan jälkeen Wilman työjärjestykseen ja näkyvät myös Kipon kurssilla. Lisää ohjausta saa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan ja näyttö toteutetaan asiakkaan toimeksiannon ja opiskelijan toteuttaman näyttösuunnitelman mukaisesti.

Jos opinnot kiinnostavat, ole yhteydessä omaan vastuuohjaajaan tai liitä opinnot Wilman kurssitarjottimen kautta kohdasta – Yhteinen opintotarjonta, sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 2024 ja ilmoita opinnot vastuuohjaajalle. (Toimii vain koneella, ei mobiilisti)

Polku Wilmassa:  

  • 2. 2024 HYVINVOINTI- JA PALVELUALAT SEKÄ ESEDUN YHTEINEN
  • Yhteinen opintotarjonta, sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 2024
  • Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 21.2. – 20.5.2024

Lisätietoja sisällöstä antaa Tuija Seppänen

Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp

Tutkinnon osan opiskeltuasi hallitset ilmastovastuullisen toiminnan omalla ammattialallasi. Koulutuksessa opit tarkastelemaan ilmastonmuutoksen lähtökohtia, esittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisemiseksi sekä vahvistamaan ilmastovastuullista toimintaa eri yhteisöissä.

Näyttö 
Vaadittava ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä työskentelemällä ilmastovastuullisesti omalla ammattialalla.

Opintojen suorittaminen ja ohjaus 
Koulutus koostuu verkkoympäristö Kipossa itsenäisesti opiskeltavista teoriaosioista sekä työelämässä opiskeltavasta osiosta. Teoriaopintojen ohjaus toteutetaan neljän verkko-ohjausklinikan avulla.

Työelämäjakso (sekä näyttö) pyritään toteuttamaan samanaikaisesti oman alan ammatillisen tutkinnon osan kanssa.

Ohjausklinikoista tehdään tallenteet, joten voit helposti rytmittää kurssin opinnot muihin opintoihin sekä omaan aikatauluusi.

Näyttöjen suunnittelu- ja aloituspalaverit sekä mahdolliset muut ohjausajat ja arvioinnit sovitaan tapauskohtaisesti.

Opinnot alkavat 20.2.2024 ja näyttö tulisi olla tehtynä 20.5.2024 mennessä.

Jos kiinnostuit näistä opinnoista, ole yhteydessä omaan vastuuohjaajaasi tai liitä opinnot itsellesi Wilman kurssitarjottimen kautta. Tässä tapauksessa muista ilmoittaa asiasta vastuuohjaajallesi. Kurssitarjotin toimii vain tietokoneella, ei mobiilisti.

Lisätietoja sisällöstä antaa Esa Kohvakka

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021