Skip to content
EtusivuAjankohtaistaPurkujätteestä Groteskin leikkuulaudoiksi

Purkujätteestä Groteskin leikkuulaudoiksi

19.04.2022

Etelä-Savon ammattiopisto Esedun taideteollisuusalan opiskelijat Titta Puustinen ja Riikka Puumalainen valmistivat Tuukkalan sairaalasta kesällä 2021 puretuista tammipaneeleista sarjan leikkuulautoja, jotka Mainostoimisto Groteski hankki yrityksen liikelahjoiksi. Rahaakin liikkui, mutta kauppasumma toimitettiin suoraan nuorten mielenterveystyöhön.

Projektipäällikkö Esa Kohvakka Esedusta huomasi sattumalta sairaalan sisäänkäyntiä tarkasteltuaan, että sen vuorauksessa oli käytetty tammea.
”Tammi jalopuuna on omimmillaan kohteissa, joissa vaaditaan materiaalilta kestävyyttä ja pitkää käyttöikää. Nämä sairaalan ulkoverhouksessa käytetyt puuosat olivat jo kovasti tummuneita ja päältä päin todella lahon näköisiä”, toteaa Kohvakka.

Heti pinnan alta paljastui kuitenkin kovaa puuta, ja paneelit purettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa.
”Opiskelijat saivat ideoida mitä paneeleista tehdään, ja päädyimme tekemään niistä sarjan Tuukkala-aiheisia leikkuulautoja sekä keittiön pöydän kannen”, kertoo Kohvakka.

Naiset seisovat työpöydän takana valmiit leikkuulaudat käsissään.

Tuotteita ideoitaessa syntyi myös ajatus varojen keräämisestä nuorten mielenterveystyöhön, ja mukaan lähti Mainostoimisto Groteski Oy Mikkelistä.
”Kun Haapean Kimmo Mikseistä otti yhteyttä ja kysyi, lähdemmekö mukaan tähän hankkeeseen, oli helppo vastata kyllä. Nuorten mielenterveyden tukeminen on tärkeä asia, jossa yrityksemme haluaa olla mukana. Lisäksi tähän liittyy myös hieno tarina, josta voidaan  mieltää jatkumo vanhan B-mielisairaalan rakennusosista nykyhetkeen ja nuorten mielenterveystyöhön”, sanoo Jyrki Suvimaa Groteskista.
”Tässä tapauksessa kohtaavat hienosti kaksi erittäin tärkeää asiaa: kiertotalous ja nuorten tukeminen”, jatkaa Suvimaa.

Mikkelin kaupunki puratti Tuukkalan sairaalan viime kesänä, ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei käytti purkukohdetta demonstraationa kiertotalouden toteutumisesta kansainvälisessä CityLoops-hankkeessa.”
Hienoa, että Tuukkalasta saatiin talteen tammea, ja vielä jalostettua siitä uusiotuotteita. Kunnia tästä kiertotalousideasta kuuluu kokonaan Kohvakan Esalle”, ilmoittaa kehityspäällikkö Kimmo Haapea Mikkelin Kehitysyhtiö Miksein ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Suomessa hallinnoimasta CityLoops-projektista.
”Mikkelissä pitäisi ehdottomasti miettiä laajemmin, miten kiertotaloutta ja erityisesti rakennusosien uudelleenkäyttöä voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin. Tässä tapauksessa kävi hyvä tuuri, että tammiosat säästyivät polttamiselta, sillä kaupungin teettämässä purkumateriaaliselvityksessä ei tullut ilmi mitään uudelleenkäytettävää. Yleensä purkupuu menee Metsäsairilan kautta murskattuna poltettavaksi eri puolilla maata sijaitseviin energialaitoksiin, vaikka joukossa on ihan uudelleenkäyttökelpoista tavaraa, jopa jalopuisia rakennusosia”, jatkaa Haapea.

Mainostoimisto Groteski Oy on v. 2012 perustettu nopeasti kasvava yritys, joka toimii pääosin Etelä-Savossa ja pääkaupunkiseudulla. Tekijöitä on Mikkelissä, Jyväskylässä, Lahdessa ja Porvoossa. Yrityksen kotipaikka ja pääkonttori ovat Mikkelissä. Yritys työllistää keväällä 2022 11 ihmistä.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu toimii Mikkelissä ja Pieksämäellä. Esedussa opiskelee vuosittain lähes 3000 opiskelijaa. Esedu on merkittävä hanketoimija ja edistää kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia mm. hallinnoimassaan ARKI-hankkeessa.

Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy on Mikkelin kaupungin omistama kehitysyhtiö, joka toteuttaa Euroopan Unionin Horisontti 2020-ohjelmasta rahoitettavaa CityLoops-hanketta yhdessä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kanssa. CityLoops -hanke jatkuu vuoden 2023 syyskuuhun saakka, ja siinä mm. etsitään uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Mikkelin alueelle purkamisen ja rakentamisen viitekehyksessä, ja pyritään samalla jatkamaan purkumateriaalien elinikää lisäämällä niiden uudelleenkäyttöä.

Lisätietoja:

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021