Skip to content
EtusivuAjankohtaistaProjektimainen opiskelu opettaa itsenäiseen työskentelyyn

Projektimainen opiskelu opettaa itsenäiseen työskentelyyn

20.08.2019

Datanomiopiskelijat Jannika Pippuri ja Emma Oinonen tekivät työelämälähtöisen projektin Ammattiin! –hankkeen toimeksiannosta viime keväänä.

Pippuri suoritti projektissa palvelutehtävissä toimisen osaamiskokonaisuuden ja Oinonen taas multimediatuotannon osaamiskokonaisuuden.
”Toteutin PowerPoint-esityksen pohjalta videon hankkeelle, jonka avulla tarjotaan apua opettajille ja opiskelijoille työelämäjaksojen ajalle”, kertoo Pippuri omasta projektistaan.
”Minä taas tuotin kolme erilaista videota hankkeelle. Haastattelin kolmea eri alan ammattilaista: vartijaa, myyntipäällikköä sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaa”, Oinonen kertoo.

Projektimainen työskentely on tuttua tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille.
”Opiskelumme on suunniteltu opettajien toimesta projektimaisiksi. Välillä tämä on haastavaa, sillä muut luokassa tekevät omia projektejaan, eikä vinkkejä voi kysellä muilta opiskelukavereilta.”
”Mutta ennen kaikkea tämänkaltainen oppiminen on palkitsevaa. Täytyy oppia toimimaan itsenäisesti, suunnitella projektin aikataulutus itse sekä saa käyttää omaa luovuutta. Kaikkea ei tarvitse tehdä tietyllä sapluunalla”, kuvaavat Pippuri ja Oinonen työskentelyä.

Pippuri on todella tyytyväinen opintojen yhdistämisestä omaan työhön.
”Työskentelen ISS:llä opintojeni ohella, ja sain yhdistettyä työtehtäviäni vielä lisäksi tähän projektiin.”
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on tullut osaksi ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Ammatillisissa opinnoissa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tulee selvittää ja tunnistaa kattavasti ennen opintojen alkamista.
”Jannika on kolmannen vuoden opiskelija. Jannikan tämän projektin näytössä tunnistimme ja tunnustimme osaamista hänen oman työnsä kautta”, kertoo datanomiopiskelijoiden opettaja Tuija Seppänen.

Oinonen opiskelee Esedulla toista vuotta tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa.
”Tämä oli todella mielenkiintoinen projekti, pääsin oppimaan erilaisten kameroiden käyttöä sekä hallitsemaan videoiden editointiin käytettäviä ohjelmia.”

Ammattiin! –hankkeen työelämäasiantuntija Tarja Rantee kertoo, että projektissa tuotetut materiaalit tulevat hankkeen myötä käyttöön hankkeessa mukana oleville oppilaitoksille.
” Videot, jotka opiskelijat tekivät ovat luonnollisesti hyödynnettävissä oppilaitosten käyttöön, mutta niitä voidaan käyttää jatkossa myös peruskoulujen opojen työkaluina sekä työpaikkaohjaajien työkaluina. Kun videot on ladattu Youtubeen, voi niitä hyödyntää kuka vain, ajasta ja paikasta riippumatta.”

Ammattiin! -hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savon maakunnassa entistä laadukkaampaa ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta sekä tukea opettajien ammattitaitoa alati muuttuvassa toimintaympäristössä ammatillisen koulutuksen reformin viitoittamalla tiellä.

Teksti ja kuva: Marika Auvinen

Kuvateksti: Opettaja Tuija Seppänen (vas) opastaa Jannika Pippuria ja Emma Oinosta kameran kuvauskuntoon valmistelussa.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021