Skip to content
EtusivuAjankohtaistaPerusteista käsikirjaan

Perusteista käsikirjaan

24.01.2022

Olemme Etelä-Savon ammattiopistossa eli Esedussa innolla seuranneet yhteisten tutkinnon osien tutkinnon perusteiden uudistumista. Olemme YTO-opettajien kanssa kuunnelleet webinaareja ja lukeneet luonnoksia ja lausunnolla olevia luonnoksia. Nyt olemme jo valmiina lähtökuopissa käynnistämään uudistettujen YTOjen toteutussuunnitelmatyötä.

Esedussa työstetään tutkintojen toteuttamissuunnitelmat meidän omaan Kippo-ympäristöömme, joka on Moodle-pohjainen oppimisympäristö. Pystymme siis lyömään kaksi tai vähän useammankin kärpäsen yhdellä iskulla. Rakennamme opetuksen toteutuksen rakenteen eli käsikirjan ns. 0-kurssina ja työstämme valmiiksi oppimistehtävät sekä arvioitavat tehtävät ja vielä palautejärjestelmän ja osaamisen etenemisen seurannan samaan pakettiin.

Tiivistettynä pedagoginen koordinaattorimme Miia Roos kuvaa käsikirjatyötä pedagogisena käsikirjoittamisena, joka on lähtökohta opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työ pohjautuu tutkinnon perusteisiin ja tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteisiin. Kullekin tutkinnon osan osa-alueelle rakennetaan yksi käsikirja (= ns. Kipon 0-kurssi), joka palvelee niin luokkahuoneessa, etänä kuin vaikkapa työelämässäkin oppimista. Käsikirjan avulla tehdään näkyväksi se, mitä opiskelijan tulee oppia ja miten kyseinen osaaminen hankitaan. YTOjen osalta myös arvioinnin (arvioitavat tehtävät, tentit jne.) suunnittelu ja toteutus liitetään käsikirjatyöhön.

Onneksi meillä on jo paljon valmista materiaalia Kippo-ympäristössä. Kaikista pakollisista ja monista valinnaisista yhteisistä tutkinnon osista tehtiin ensimmäiset yhtenäiset Moodle-versiot lukuvuonna 2017-18. Tämän jälkeen niitä on muokattu vuosien saatossa ja viimeisimmäksi noin vuosi sitten siirrettiin kaikki YTOjen verkkokurssit uuteen Kippo-ympäristöön.

Osa YTO-opettajistamme on mukana Perusteista poluille -hankkeessa, jossa olemme ottaneet tavoitteeksemme YTOjen opetuksen toiminnallistamisen. Haasteena meillä, kuten niin monilla muillakin, on YTOjen opiskeluun motivointi, jotta oppimistuloksia syntyisi. Tätä problematiikkaa on käsitelty keväällä 2021 erillisissä tapaamisissa ja se työskentely on myös hyvänä pohjana käsikirjatyöllemme.

Syyskuun puolivälissä 2021 kokoonnuimme Teamsiin pedagogisen koordinaattorin johdolla suunnittelemaan käsikirjatyötä. Mukana oli kaikki Esedun Mikkelin ja Pieksämäen YTO-opettajat ja molempien paikkakuntien YTO-koulutuspäälliköt sekä verkko-opetuksen asiantuntijoita, yhteensä 33 henkilöä. Tapaamisessa sovimme käsikirjatyön raameista ja työnjaosta Mikkelin ja Pieksämäen opettajatiimien välillä. Opettajille annettiin tehtäväksi perehtyä Kiposta löytyvään Verkko-opiskelun perusasioita opettajille -kurssiin. Tiimit kokoontuvat tämän jälkeen tarkentamaan työnjakoa ja käynnistämään suunnittelua. Varsinainen käsikirjatyö käytännön tasolla voi alkaa vasta kun YTOjen tutkinnon perusteet on hyväksytty.

Pedagoginen koordinaattori esitteli YTOja varten rakennettua Kippo-kurssipohjaa (kuva alla). Yhdessä keskusteltiin siitä, miten Wilmassakin näkyvä opintopuu (meillä totsupuu) rakentuu. Myös valinnaisten YTOjen tarjontaa pohdittiin. Yhteistyötä Mikkelin ja Pieksämäen opettajien välillä on jo aiemmin viritelty, jatkossa esimerkiksi verkkototeutukset ovat yhteisessä tarjonnassa molempien kampusten opiskelijoille. Senkin takia on tärkeää, että käsikirjatyötä aloitellaan koko porukalla yhdessä.

Myös pedagogiset ja didaktiset ratkaisut puhuttavat. Jos opetuksen toteutus pohjautuu verkkopohjaiseen ”kurssiin”, ohjaukseen, toiminnallisuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen on panostettava erityisen paljon. Työkaluun ei kuitenkaan saa juuttua liikaa vaan erityisesti kielten opiskelussa on muistettava suullisen kielitaidon merkitys. Opiskelijan motivoinnissa alakohtaisuudella ja toiminnallisuudella on tärkeä rooli, sillä opiskelijat tulevat meille pääasiassa kädentaitoja opiskelemaan. Joskus on hyvä edelleen ottaa työkaluiksi kynä ja paperia.

Yhteisenä kehittämispäivänä lokakuussa pohdimme yhtenäistä verkko-opetuksen mallia Esedun YTO-opetukseen ja tiimit käynnistivät jo omaa työnjakokeskusteluaan. Haasteita kehittämistyössä on, mutta näillä evästyksillä jäämme odottelemaan tutkinnon perusteiden hyväksymistä ja käsikirjatyön virallista käynnistymistä.

Pilkahduksia tarjosi

koulutuspäällikkö Marja Teräväinen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Blogiteksti on alunperin julkaistu Pilkahduksia-sivustolla. Pilkahduksia on kolmen hankkeen (Osaaksi – alla kan!, Perusteista poluille ja Polkuja) yhteinen sivusto. Hankkeet kuuluvat Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelman 1.2 hankekokonaisuuteen: opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021