Skip to content
EtusivuAjankohtaistaOPVA-opinnoista tukea opintojen jokaisessa vaiheessa

OPVA-opinnoista tukea opintojen jokaisessa vaiheessa

20.03.2024

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OPVA-opinnot tarjoavat matalan kynnyksen tukea ammatillisten opintojen suorittamiseen. Suomen kielen OPVA-opintoja tarjotaan Esedulla opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. OPVA-opinnot sisältävät ammatillisen suomen kielen ohjausta, yhteisten tutkinnon osien suomen kielen valmiuksien ohjausta sekä opiskeluvalmiuksien ohjausta. 

Puusepäksi toista vuotta opiskeleva Igor Matyushkin, 56, ja kone- ja tuotantotekniikkaa ensimmäistä vuotta opiskeleva Dmitrii Kiariiainen, 39, opiskelevat Esedulla ammatillisten opintojen ohella myös suomen kielen OPVA-opintoja.

”Suomen kieltä voidaan opiskeluaikana vahvistaa parhaiten olemalla itse aktiivinen ja puhumalla sekä käyttämällä suomen kieltä niin koulussa, vapaa-ajalla kuin työpaikoillakin. Ammattisanaston vahvistaminen ja ulkoa opiskeleminen ovat hyviä keinoja vahvistaa kieltä ja omaa osaamista”, kertoo suomen kielen OPVA-opintoja eli Vahvistamo-pajaa Esedulla Mikkelissä luotsaava Laura Hyvärinen.

Kotimaassaan Kiariiainen työskenteli 18 vuotta kolmella eri lämpövoimalaitoksella ja eteni urallaan höyryturbiinikuljettajasta lämpövoimalaitoksen pääinsinööriksi. Hän on suorittanut myös opiskeluaikoinaan suomen kielen opintoja. Matyushkin on puolestaan toiminut niin fysiikan ja matematiikan opettajana, kuin yrittäjänäkin kotimaassaan.

”Pidän todella paljon opiskelusta Esedulla, sillä meillä on ammattitaitoisia opettajia sekä erinomaiset laitteet. Myös suomen kielen opetus on mielestäni hyvää ja olen saanut paljon apua esimerkiksi puheen ymmärtämisen kanssa. Minun on helpompaa ymmärtää muita henkilöitä ja lukea teknisiä tekstejä, kun saan opetusta suomen kielen taidoissa. Varsinkin opettajan kanssa puhekielen opiskelusta on ollut suuri apu”, kertoo Kiariiainen.

”Alussa kielen opiskelu oli minulle vaikeaa, mutta olen motivoitunut opiskelemaan ja ymmärtämään suomen kieltä. Suomen kieli on looginen opiskeltava ja se on minulle helpottava tekijä, sillä taustani on matemaattisessa osaamisessa”, kertoo Matyushkin. ”Minulle tärkeä tavoite on oppia suomen kieli, valmistua ammattiin ja olla osa suomalaista yhteiskuntaa, tässä OPVA-opinnot ovat suurena apuna.”

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma suunnitelma moniammatillisesti yhdessä opiskelijan kanssa, eli Vahvistamo pajassa kaikki etenevät oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
”Vahvistamo-pajassa on mahdollista saada tukea hyvin erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin opintojen aikana. Vahvistamo onkin avoinna kaikille niille opiskelijoille, joilla tuen tarvetta ilmenee”, kertoo Hyvärinen.
”Opiskelijan tarve OPVA-opinnoille voi olla yksittäisiä kertoja koko opiskelun aikana tai esimerkiksi useampia kertoja viikossa.”

”Suomen kielen opintoja on yhtenä päivänä viikossa ja sen lisäksi opiskelen kieltä vapaa-ajalla esimerkiksi katsomalla suomenkielisiä elokuvia, kuuntelemalla suomen kielistä musiikkia ja uutisia. Kipossa opiskelen teknisiä termejä ja OPVA-opinnoissa keskustelemme ja opiskelemme suomen kieltä”, kertoo Kiariiainen.

Vahvistamo-pajassa opiskelija voi suorittaa suomen kielen OPVA-opintoja niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin. Vahvistamo-pajat ovat avoinna kaikille koko tutkintoa tai tutkinnonosaa suorittaville opiskelijoille, joilla on tuen tarvetta suomen kielen, digitaitojen, opiskeluvalmiuksien tai vaikkapa alan vaihdon kanssa. OPVA-opinnoista voit lukea lisää verkkosivuiltamme. 

Lisätietoja:

Mikkeli: Laura Hyvärinen, puh. 040 512 6476

Pieksämäki: Oili Jäppinen, puh. 044 711 5556

Teksti ja kuva: Veera Palin, viestintä- ja markkinointitiimin harjoittelija

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021