Skip to content
EtusivuAjankohtaistaOpiskelijapalautteet ovat tärkeä osa toiminnan kehittämistä

Opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa toiminnan kehittämistä

04.03.2024

Etelä-Savon ammattiopistolla kerätään kaikilta perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoilta palautetta kaksi kertaa opintojen aikana: aloitusvaiheessa aloituspalaute ja päättövaiheessa päättöpalaute. Palaute annetaan nimettömänä.

Aloitus- ja päättökyselyn kysymykset ovat samat kaikissa Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa.
”Kysymykset koskevat esimerkiksi HOKSin suunnittelua, osaamisen hankkimista, näyttöjä sekä opintoihin ja hyvinvointiin liittyvää ohjausta ja tukea. Kyselyiden lopussa on myös mahdollisuus antaa avointa palautetta siitä, missä Esedulla olemme onnistuneet ja/tai missä meidän pitäisi vielä kehittää toimintojamme”, kertoo Esedun laatupäällikkö Teija Räihä.

Opetushallitus lähettää aloitus- ja päättövaiheen palautelinkin opiskelijan opiskelijatiedoissa eli Esedun Wilmassa olevaan sähköpostiin ja puhelinnumeroon.
”Aloituskysely lähetetään opiskelijan ensimmäisen HOKSin hyväksymisen jälkeen. Ja päättökysely taas lähetetään, kun opiskelija on hankkinut ja osoittanut HOKSin tavoitteena olleen osaamisen”, Räihä kertoo.

Palautteiden vastauksia käytetään koulutuksen kehittämiseen Esedulla. Valtakunnallisten kyselyiden tulokset vaikuttavat myös osaltaan Esedun saamaan koulutuksen vaikuttavuusrahoitukseen.

Tutustu tarkemmin kyselyiden sisältöihin:

Esedu toteuttaa myös omia palautekyselyitä opiskelijoille

Esedulla toteutetaan myös omia palautekyselyitä, jotka on suunnattu opiskelijoille. TEO -kyselyllä kerätään palautetietoa opiskelijoilta, jotka ovat oppimassa työelämässä. TEO-kyselyn linkki lähetetään opiskelijalle 2-3 kertaa kunkin työpaikkajakson aikana.
”Kyselyllä selvitetään, että opinnot työpaikalla sujuvat hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan vastattua kyselyyn, työpaikkaohjaaja ja vastuuopettaja saavat sähköpostiinsa linkin, josta he pääsevät näkemään opiskelijan antamat vastaukset kyselyyn”, Räihä avaa kyselyn toteutusta.

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta vastaavan opettaja käy keskustelun työpaikkaohjaajan kanssa työpaikkajakson toteutumisesta ja opiskelijan antamasta palautteesta. Palautteiden pohjalta kehitetään tarvittaessa työpaikkakohtaisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessia.

Lisäksi Esedun opettajat keräävät opintopalautetta vähintään viideltä opiskelijalta (per kerta) kaksi kertaa vuodessa.
”Syyslukukauden palautteet opettajien tulee kerätä viimeistään 15. päivä joulukuuta ja kevätlukukauden palautteet 15. päivä toukokuuta. Opintopalaute on ensisijaisesti opettajan oman työn kehittämisen väline.”

Lisätietoja Esedun laadusta:
laatupäällikkö Teija Räihä
esedu.fi > Tietoa Esedusta > Laatu

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021