Skip to content
EtusivuAjankohtaistaMetsäalan opiskelijat ennallistivat Nikkarilan puroja

Metsäalan opiskelijat ennallistivat Nikkarilan puroja

04.11.2020

Esedun metsäalan ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat mukana ennallistamassa Nikkarilan alueen puroja Pieksämäellä lokakuun lopulla.

Nikkarilan purojen ennallistaminen on osa Metsähallituksen valtakunnallista ennallistamisohjelmaa. Esedun opiskelijat olivat toteuttamassa kunnostustyötä Metsähallituksen toimeksiannosta. Purojen ja niiden lähialueiden kunnostuksella pyritään ennallistamaan puro lähelle sen luontaista tilaa.
”Ennallistamisella pystymme esimerkiksi palauttamaan eliöstölle tärkeitä elinympäristöjä sekä parantamaan vedenlaatua”, kertoo Esedun metsäalan opettaja Pasi Venäläinen.

Purojen tilaa on mahdollista parantaa useilla eri kunnostusmenetelmillä.
”Kunnostusmenetelmiä voi olla esimerkiksi puron mutkittelujen ja syvyysvaihtelujen lisääminen sekä virtausten monipuolistaminen uomassa. Kunnostustyötä voi tehdä esimerkiksi konetyönä kaivamalla”, Venäläinen avaa.

Purojen tilan paranemisesta on hyötyä koko puron ympäristölle: eläimille ja kasveille, mutta myös ihmisille.
”Lokakuun työpäivien aikana saimme ennallistettua puron Mustosen ja Pyijyn alueen väliseltä matkalta”, Venäläinen kertoo.

Paikalla ennallistamisessa oli esedulaisten lisäksi myös Metsähallituksen väkeä. Ympäristön kunnostaminen ja ylläpitäminen on osa metsäalan opiskelijoiden opintoja.
”Metsän hoido ja hyödyntämisen tutkinnon osassa käymme läpi ekologian perusteita. Opiskelijoiden tulee ymmärtää luonnon kiertokulku. Eliöiden ja kasvien monimuotoisuuden tunnistaminen on osa sitä. Jotta luonto ja metsätalous tulevaisuudessa toimii, täytyy meidän omalla toiminnallamme mahdollistaa ekosysteemien jatkuvuus.”

Teksti: Marika Auvinen
Kuva: Pasi Venäläinen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021