Skip to content
EtusivuAjankohtaistaKouluterveyskyselyn tulokset julkaistu

Kouluterveyskyselyn tulokset julkaistu

11.03.2022

THL toteuttaa laajan valtakunnallisen kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi, ja se tuottaa tietoa nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, opiskelusta ja palvelujen saatavuudesta. Ammatillisen koulutuksen osalta vastaajina ovat perustutkintoa suorittavat alle 21-vuotiaat opiskelijat. Vuoden 2021 kyselyyn vastasi 560 Esedun opiskelijaa Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Tuloksista kävi ilmi, että opiskelijamme ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä. He kokevat, että oppilaitoksessamme on työrauha sekä hyvät vaikutusmahdollisuudet. Opiskelijat kokevat, että opettajalta saatu kohtelu Esedulla on välittävää ja oikeudenmukaista. Tässä Esedun tulos oli 83,9 %, joka oli koko maan vastaavaa tulosta (79,5 %) selkeästi korkeampi.
”Kiitos tästä kuuluu vastuullisille opettajillemme. Opintoihin sitoutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelijat kokevat näin”, kiittää koulutusjohtaja Marja Anttalainen.

Positiivista on myös se, että tupakointi ja humalajuominen ovat vähentyneet selkeästi viimeisen 10 vuoden aikana. Kyselyn tuloksissa huolta herättää erityisesti se, että tyttöjen kohdalla moni mittari osoittaa alaspäin. Tytöt kokevat selkeästi poikia enemmän ahdistuneisuutta, masennusta ja yksinäisyyttä. Ahdistuneisuus on lisääntynyt tyttöjen vastausten perusteella verrattuna edellisen kyselyn tuloksiimme. Lisäksi tytöt ovat kokeneet kiusaamista selkeästi poikia enemmän. Tyttöjen osalta ero poikiin näkyy myös lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen vaikeuksissa, joissa tulokset ovat huonontuneet aiemmasta kyselystä.

Vuosivertailussa kiusaaminen oppilaitoksessamme on vähentynyt, mutta se on edelleen tyttöjen osalta korkea. Erityisesti tyttöjen kokema seksuaalinen häirintä on noussut huolestuttavalle tasolle. 52% tytöistä on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Sama suuntaus on nähtävissä myös valtakunnallisissa että alueellisissa tuloksissa.

Tuloksien pohjalta tehdään toimenpiteitä oppilaitoksessa

Esedun kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty mm. oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvoinnin ryhmässä, johtoryhmässä, opiskelijayhdistyksen hallituksessa sekä opiskeluhuollon, opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Tulosten perusteella päivitetään toimenpiteitä opiskelijoiden hyvinvointisuunnitelmaan.

Viime vuonna päivitetyn kiusaamisen vastaisen toimintamallin toimenpiteitä jalkautetaan opiskelijoiden ja henkilöstön tietoisuuteen. Opiskeluhuollon toimijat suunnittelevat ryhmätoimintaa erityisesti tytöille.
”Esedu kehittää opiskelijoiden hyvinvointia myös esimerkiksi Xamkin koordinoimassa Yhessä eteenpäin -hankkeessa sekä EsLi:n ja Mikkelin teatterin Liike ja tunne -hankkeessa. Oppilaitoksella on yhteistyösopimus liittyen Kelan OPI-kursseihin, jotka tarjoavat kuntoutusta ahdistus- ja masennusoireista kärsiville opiskelijoille”, Anttalainen kertoo.

Opiskelijayhdistys Esedu ry:n hallitus haluaa tarttua osaltansa toimeen yksinäisyyden vähentämiseksi, koska he kokevat sen ratkovan monta muutakin pulmaa. Oppilaitoksessamme panostetaankin opiskelijaryhmien ryhmäytymiseen sekä orientaatioon heti opintojen alkaessa. Myös opiskelijatoiminnassamme on jo ennakoivasti kiinnitetty huomiota tilanteeseen tyttöjen osalta. Otavankadun toimipisteessämme pilotoitiin vuoden 2021 lopulla tyttöjen päivän tapahtuma.
”Tapahtuma sai hyvää palautetta opiskelijoilta, joten tarkoitus on saada tapahtuma pysyväksi osaksi oppilaitoksemme toimintaa”, kertoo opiskelijatoiminnan ohjaaja Sanna Airas.

Opiskelijatoiminnassa on myös panostettu opiskelijoiden viihtyvyyden lisäämiseen, ja siihen kiinnitetään huomiota myös jatkossa.
”Eri toimipisteissämme on rakennettu opiskelijoille omia tiloja. Otavankadulla toimii ChillEdu, jonne ovat tervetulleita myös muidenkin toimipisteidemme opiskelijat. Raviradantiellä opiskelijoille on luotu oma lepotila kahvila Breikin yhteyteen ja Kinnarissa opiskelijoiden taukotila löytyy alakerran luokkatilan yhteydestä.”

Esedulla opiskelijoidemme hyvinvointi on todella tärkeä tekijä. Pidämme huolen siitä, että opiskelijoitamme kohdellaan yhdenvertaisesti ja toimimme oppilaitoksessamme siten, että Esedulla jokaisen on hyvä olla. Meillä ei ketään jätetä!

Kouluterveyskyselyn kuntakohtaiset tulokset ovat nähtävillä THL:n sivuilla.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021