Skip to content
EtusivuAjankohtaistaKouluterveyskyselyn tulokset 2019: Esedun opiskelijat ovat tyytyväisiä elämäänsä

Kouluterveyskyselyn tulokset 2019: Esedun opiskelijat ovat tyytyväisiä elämäänsä

05.06.2020

Esedussa opiskelevat nuoret ovat tyytyväisempiä elämäänsä ja opiskeluunsa kuin ikätoverinsa muualla Suomessa. Tulokset ilmenevät vuoden 2019 valtakunnallisesta nuorten kouluterveyskyselystä, johon vastasivat alle 21-vuotiaat 1. ja 2. vuoden perustutkinto-opiskelijat.

Kouluterveyskyselystä löytyy useita positiivisia tuloksia. Esedun opiskelijat ovat tyytyväisempiä koulunkäyntiin kuin ammattiin opiskelevat yleensä (Esedu: 84,1% ja koko maa: 79,7%).  Opiskelijoitten poissaolot ovat vähentyneet verrattuna vuoteen 2017 (Esedu 2017: 18,5%), ja niitä on huomattavasti vähemmän kuin koko maassa (Esedu 2019: 16,5% ja koko maa: 27,6%).

Opiskelijoiden tupakointi on vähentynyt merkittävästi aina vuodesta 2009 lähtien. Tupakoivia opiskelijoita on siitä huolimatta Esedussa jonkin verran enemmän kuin valtakunnallisesti (Esedu: 20,5% ja koko maa 18,3%). Alkoholin ja kannabiksen käyttö on myös vähentynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. Huolta herättää nuuskan lisääntynyt käyttö (Esedu 2019: 13,3% ja Esedu 2017: 10,9%). Sama kehitys on nähtävissä valtakunnallisissa tuloksissa.

Opiskelijoista yli puolet (52,1%) kokee, että keskusteluyhteys vanhempien kanssa on parantunut. Yli 80% opiskelijoista kokee saavansa apua silloin kun sitä tarvitsee. Koulu-uupumus on myös Esedun osalta vähäistä (Esedu 2019: 5,9% ja koko maa: 7,8%).

Koulukiusaaminen sen sijaan on vastausten perusteella lisääntynyt (Esedu 2019: 4,2% ja Esedu 2017: 2,7%). Lisäksi tytöistä seksuaalista häirintää joko puhelimessa tai internetissä on kokenut jopa 30,7% (Esedu 2017: 15,6%). Poikien osalta ovat lisääntyneet erilaiset oppimisen vaikeudet ja ongelmat. Myös yksinäiseksi itsensä kokevia opiskelijoita on enemmän (Esedu 2019: 10,3% ja Esedu 2017: 6,9%).

Vuoden 2017 kyselyssä erityinen huoli heräsi tyttöjen hyvinvoinnista. Nyt tulokset ovat onneksi parantuneet edelliseen kyselyyn verrattuna. Silti edelleen 28 % tytöistä kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (Esedu 2017: 36,4%) ja 20,6% tytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta (Esedu 2017: 24,5%).

Hyvinvointi keskiössä

Kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty oppilaitoksen johto- ja hyvinvointiryhmissä, ja niitä tullaan käymään syksyllä läpi myös opiskelijoiden kanssa sekä huoltajafoorumissa. Tulosten pohjalta suunnitellaan ja toimeenpannaan erilaisia kehittämistoimenpiteitä yhdessä oppilaitoksen eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Esedussa opiskelijoiden hyvinvointi on nostettu oppilaitoksen strategiaan, ja oppilaitos pitää vastuullisesti huolta opiskelijoista motolla: Ketään ei jätetä. Etelä-Savon ammattiopisto sai vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon, jonka keskeisenä teemana oli opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.

Lisätietoa: koulutusjohtaja Marja Anttalainen

Mikä kouluterveyskysely? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen teettämä nuorten kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty peruskoulun yläluokkalaisilta vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021