Skip to content
EtusivuAjankohtaistaKouluterveyskyselyn 2023 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia

15.12.2023

THL toteuttaa laajan valtakunnallisen kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi. Kyselyllä tuotetaan tietoa nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, opiskelusta ja palvelujen saatavuudesta. Ammatillisen koulutuksen osalta vastaajina ovat perustutkintoa suorittavat alle 21-vuotiaat opiskelijat. Vuoden 2023 kyselyyn vastasi n. 300 Esedun opiskelijaa Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Tämän vuoden kouluterveyskyselyn tulokset ovat Esedun opiskelijoiden osalta pääosin erittäin positiivisia. Opiskelijat kokevat saaneensa omalta vastuuopettajaltaan hyvin tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tulos oli selkeästi parempi kuin valtakunnallisesti. Vastausten perusteella Esedun opiskelijat kokevat, että tuki myös muilta opettajilta, opinto-ohjaajilta sekä erityisopettajilta on hyvää. Opettajilta saatu välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu on Esedun tuloksissa yli valtakunnan tason.
”Kiitos tästä kuuluu vastuullisille opettajillemme ja opinto-ohjaajillemme. Opintoihin sitoutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelijat kokevat näin”, kiittää koulutusjohtaja Marja Anttalainen.

Opiskelijat ovat kokeneet, että oppimisyhteisön ilmapiiri on hyvä. Tässä Esedun tulos oli selkeästi valtakunnan tasoa parempi. Lisäksi opiskelijamme pitävät koulunkäynnistä ja kokevat olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä.

Esedu tekee tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon osalta Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan kanssa. Tuloksissa käy ilmi, että opiskelijat kokevat saaneensa tarvittaessa tukea hyvinvointiinsa kuraattoreilta, koululääkäriltä, terveydenhoitajalta sekä koulupsykologilta. Opiskelijat kokevat myös, että Esedulla toimivien opiskeluhuollon vastaanotolle on helppo päästä.
”Kiitos Eloisan väelle tärkeästä työstä opiskelijoidemme hyvinvoinnin eteen. On tärkeä, että meillä on opiskeluhuollon ammattilaisia oppilaitoksen omissa tiloissa, matalalla kynnyksellä opiskelijoiden tavoitettavissa”, Anttalainen kommentoi.

Myös kiusaaminen on kyselyn tulosten perusteella vähentynyt. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn on Esedulla kiinnitetty huomiota, ja se onkin ollut laskussa vuosivertailussa.

Huolenaiheet ja toimenpiteet

Vaikka suurin osa tuloksista olikin positiivisia, löytyy Esedun ammattiin opiskelevien vastauksista myös negatiivisia tietoja. Huolta aiheuttaa etenkin kannabiskokeilujen määrän nousu sekä nikotiinituotteiden ja alkoholin käytön lisääntyminen. Oppilaitoksen päihdetoimintamallia onkin jo loppuvuodesta päivitetty, ja varhaista puuttumista sekä hoitoon ohjaamista yhdessä opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa vahvistetaan edelleen.
”Ensi vuonna toteutamme myös päihteiden vastaisen teemaviikon, jonka suunnittelu opiskelijoiden kanssa on jo käynnissä”, kertoo Anttalainen.

Kouluruokailun osalta ruuan laatu ja maku saivat opiskelijoilta heikommat arviot verrattuna valtakunnan tasoon. Opiskelijat olivat myös valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna tyytymättömämpiä mahdollisuuteen vaikuttaa kouluruokailuun.
”Oppilaitoksen ruokapalvelut ovat ryhtyneet toimenpiteisiin heti tulosten saamisen jälkeen, ja ensi vuoden ruokalistoihin on tehty jo monenlaisia muutoksia, joista on keskusteltu opiskelijoiden edustajien kanssa. Vuoropuhelua asiaan liittyen on tarkoitus käydä myös jatkossakin. Oppilaitoksen kaikissa toimipisteissä tarjotaan opiskelijoille ilmaista aamupuuroa edelleen myös ensi vuonna”, Anttalainen avaa tehtyjä kehitystoimenpiteitä.

Huolta herättää myös tyttöjen hyvinvoinnin tila. Tulosten perusteella tytöt kokevat ahdistusta ja ovat huolissaan mielenterveydestään huomattavasti vastaavan ikäisiä poikia enemmän. Myös tyttöjen riski sairastua syömishäiriöön on kasvanut verrattuna edelliseen kyselyyn. Ennaltaehkäisevä opiskeluhuollon työ on ratkaisevan tärkeä myös tyttöjen hyvinvoinnin tukemisessa.
”Oppilaitoksemme saamalla yhteisöllisen opiskeluhuollon rahoituksella vahvistamme edelleen myös opiskelijoiden ryhmätoimintaa ja yhteisöllisyyttä mm. erilaisten tapahtumien, teemaviikkojen ja muun opiskelijatoiminnan myötä”, Anttalainen kertoo.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021