Skip to content
EtusivuAjankohtaistaKotihoidon työntekijöiden hyvinvointi parani Vetovoimainen kotihoito -hankkeen aikana 

Kotihoidon työntekijöiden hyvinvointi parani Vetovoimainen kotihoito -hankkeen aikana 

28.01.2022

Etelä-Savossa on satsattu kotihoidon kehittämiseen erityisesti työntekijöiden näkökulmasta. Lopputuloksena syntyi useita kiinnostavia ratkaisuja, jotka vastaavat työelämän todellisiin ongelmiin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut viimeisten kahden vuoden aikana. Työn hallinnan tunne on kasvanut, ja reilusti useampi työtekijöistä kokee muutokset työssään myönteisiksi vuoteen 2019 verrattuna.

Lähes 80 prosenttia kotihoidon työntekijöistä suosittelisi Essotea työnantajana ystävilleen, kun vuonna 2016 suosittelijoiden osuus oli alle 60 prosenttia. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu-kyselystä, johon Essote osallistuu vuosittain.

Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa on panostettu kotihoidon työntekijöiden hyvinvointiin mm. työpajoilla, joissa on ratkottu työntekijöiden esiin nostamia työhyvinvoinnin haasteita. Lisäksi on tarjottu vuorovaikutusvalmennusta ja koottu Essoten eri tiimien työntekijöistä työhyvinvoinnin yhteyshenkilöverkosto arkisen työhyvinvoinnin tueksi.

Perehdytys ja verkkokoulutukset vahvistavat osaamista

Hankkeessa luotiin systemaattinen perehdytysmalli, joka sisältää työhön perehdytysmateriaalia ja palkitun Seppo-perehdytyspelin kotihoitoon. Nämä jäävät kotihoidon käyttöön jatkossakin.

Seppo-perehdytyspeliä on pidetty uudenlaisena, luovana ja mieleenpainuvana tapana perehtyä kotihoidon työhön.

‒ Peliä voidaan käyttää aloittavien työntekijöiden lisäksi myös kotihoidossa pidempään työskennelleiden ammattilaisten osaamisen varmistamiseen ja lisäämiseen, opettaja Mervi Gynther Esedusta sanoo. Jatkossa peliä on mahdollista hyödyntää myös opiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksojen alussa.

Hankkeen aikana kotihoidon työntekijöiden osaamista vahvistettiin osaamiskartoituksen pohjalta suunnitelluilla verkkokoulutuksilla. Ideana on, että koulutusta voi tehdä joustavasti pienen palan kerrallaan. 87 prosenttia koulutuksiin osallistuneista koki osaamisensa vahvistuneen. Osaamista vahvistava toimintamalli jää kotihoidon organisaatioiden käyttöön.

‒ Sairaanhoidon osaamiseen, kuten vaikka laskimoverinäytteen ottoon, kaivattiin eniten ammatillisuuden vahvistamista. Myös teknologiaosaamista ja sosiaaliturvan parempaa tuntemista toivottiin sekä osaamista elämän loppuvaiheen hoitoon, opettaja Annu Huttunen Esedusta sanoo

Aktiivinen viestintä rakentaa alan vetovoimaa

Kotihoidon monipuolinen ja laajaa osaamista edellyttävä työ näkyy julkisuudessa vain vähän. Työntekijöiden kokema merkityksellisyys, työyhteisön tuki ja palkitsevat kohtaamiset eivät nouse median otsikoihin.

Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa on annettu kotihoidon työntekijöille osaamista ja eväitä someviestintään. Some-haasteiden avulla kannustettiin vanhusalaa laajemminkin kiinnittämään huomiota omaan viestimiseen yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa.

Konkreettisesti yhteisestä viestinnän kehittämisestä jäi käteen uudet kotihoidon verkkosivut Pieksämäen kaupungille, kotihoidon työstä kertovat lyhyet videot, joihin voi tutustua Essoten ja Pieksämäen kaupungin YouTube-kanavilla sekä kotihoidon someverkosto, joka jatkaa toimintaansa yhdessä työstetyn kotihoidon somekäsikirjan pohjalta.

Uudeksi sisäisen viestinnän muodoksi kehitettiin pandemiaolosuhteissa lyhyet vetovoimavartit, joissa käsiteltiin erilaisia työhyvinvointiin liittyviä teemoja tai vaihdettiin ajatuksia henkilöstön kanssa kulloinkin mielessä olevista aiheista.

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke lyhyesti

Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa on vahvistettu kotihoidon veto- ja pitovoimaa kehittämällä osaamista, työhyvinvointia ja työprosesseja eli arkisen työn sujuvuutta. Lisäksi on kehitetty osallistavaa tiedolla johtamista ja kotihoidon viestintää.

Vetovoimainen kotihoito infograafi (PDF)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2020-31.1.2022.

Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

Osatoteuttajat: Kaakkoissuomen ammattikorkeakoulu XAMK, Etelä-Savon koulutus Oy ESEDU ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak.

Rahoitus: 1,25 miljoonaa euroa.

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY keskus sekä toteuttajatahot.

Kohderyhmä: Kotihoidon henkilöstö Essoten ja Pieksämäen kaupungin alueilla.

Osallistujia: yli 320 kotihoidon työntekijää ja esimiestä

Lisätietoja:

Annu Huttunen, opettaja, hankevastaava, Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke
annu.huttunen@esedu.fi, puh. 040 665 0522

Mervi Gynther, opettaja, asiantuntija, Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke
mervi.gynther@esedu.fi, puh. 050 389 1250

Kuva: Mainostoimisto Groteski

 

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021