Skip to content
EtusivuAjankohtaistaKiinteistöpalvelut kiinnittävät toiminnoissaan huomiota vastuullisuuteen

Kiinteistöpalvelut kiinnittävät toiminnoissaan huomiota vastuullisuuteen

24.04.2023

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla on tehty muutoksia tiloihin sekä tilojen käyttöön viimeisten vuosien aikana. Kehitystyö on jatkuvaa, ja tilojen kehittämiseen toivotaan myös henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuvan. 

Tilojen käyttöä on tehostettu Esedulla merkittävästi esimerkiksi kiinnittämällä huomiota käytettyihin tiloihin sekä organisoimalla koulutusalojen toimintoja uusiin tiloihin.
”Viime vuosien isompien muutosten lisäksi pienempiä koulutusalojen tarpeisiin tehtäviä muutostöitä tilojen osalta teemme vuosittain, jotta tilat toimisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti”, kertoo Esedun turvallisuus- ja tilapäällikkö Petteri Häkkinen.

Tilojen kehittämistä toteutetaan Esedun eri toimipisteissä jatkuvasti eri osa-alueilla niin erilaisten korjaus- ja muutostöiden avulla, kuin myös erilaisten kaluste- ja opetusvälineratkaisuiden avulla.
”Olemme pyrkineet viime aikoina erityisesti lisäämään muun muassa pienryhmätoimintaan soveltuvia tiloja sekä lisäämään tilojen viihtyisyyttä käyttäjilleen esimerkiksi viherseinien avulla.”

Kehittämistyö toimitilojenkin osalta on jatkuvaa työtä.
”Tilojen tulee myös tulevaisuudessa vastata toimintamme tarpeita. Tilojemme tulee jatkossakin olla joustavan toiminnan mahdollistavia. Tilojen vuosittaisten korjaus- ja muutostöiden osalta pyritään kiinnittämään huomiota erityisesti energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.”

Energiatehokkuuteen onkin kiinnitetty Esedulla huomiota.
”Olemme pyrkineet tehostamaan energiankäyttöä yleisesti oppilaitoksessa. Niin veden, lämmityksen kuin myös sähkön käyttämisessä. Olemme myös priorisoineet kuluvalle vuodelle tiettyjä toimenpiteitä. Esimerkiksi valaistusta olemme uudistaneet ja uudistamme tiloissa sekä kehitämme ajoneuvojen lämmitysratkaisuja toimipisteissämme. Parhaillaan käynnissä on esimerkiksi Otavankadun liikuntasalin valaistuksen uusinta, joka valmistuu tulevan kesän aikana. Tilaan tulevat energiatehokkaat led-valaisimet parantavat energiatehokkuuden lisäksi myös varmasti liikuntasalin käyttäjien käyttäjäkokemusta tarkoituksenmukaisemman valaistuksen avulla.

Esedulla käytetään uusiutuvilla ja vastuullisilla energialähteillä tuotettua sähköä kaikissa niissä toimipisteissä, joissa Esedu vastaa itse sähkön hankkimisesta. Energiavalintojen lisäksi Esedulla on tehty merkittävää kehitystyötä vastuullisuuden näkökulmasta.
”Toimipisteissämme on muun muassa kehitetty jätehuoltoa ja kierrättämisen mahdollisuuksia. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota polkupyörien ja sähköautojen pysäköintiratkaisuihin toimipisteissämme, ja tähän panostamme edelleen kevään ja kesän aikana eri toimipisteissä. Tilojemme puhtaanapidossa pyrimme kiinnittämään huomiota, että käytämme vastuullisia ja mahdollisimman kemikaalittomia puhdistusmenetelmiä.”

Häkkinen muistuttaa, että vastuullista toimintaa on myös huomioida yhteisten tilojen käytössä muut käyttäjät.
”Yksinkertaisimmillaan vastuullinen toiminta tiloissa on joukko toistuvia pieniä arkisia tekoja, jotka muuttuvat suuriksi ajan kanssa. Kiinnitetään huomiota perusasioihin, kuten tarpeettoman tulostamisen vähentämiseen, kierrättämiseen sekä sähkön ja veden tarkoituksenmukaiseen käyttämiseen. Keinoja ja toimenpiteitä on monia, mutta kannustan esedulaisia valitsemaan vähintään muutamia asioita, joihin sitoutuu itse kiinnittämään huomiota.”

Häkkinen näyttää esimerkkiä vastuullisista valinnoista.
”Omassa toiminnassani pyrin esimerkiksi kiinnittämään huomiota kierrättämiseen sekä tarpeettoman tulostamisen minimointiin. Lisäksi pyrin käyttämään omaan työskentelyyni joustavasti hyödyksi Esedun eri toimipisteiden tiloja niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin.”

Häkkinen kannustaa esedulaisia olemaan aktiivinen kehittämisideoiden jakamisen kanssa.
”Jokaisen esedulaisen on tärkeää tuoda esille kehittämisideoita tilojen käyttöön liittyen. Usein hyvin pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada tiloja kehitettyä merkittävälläkin tavalla. Rohkeasti vaan asioita ja ideoita esille”

Teksti: Marika Auvinen
Kuva: Tuomo Räsänen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021