Skip to content
EtusivuAjankohtaistaJoPeda-hanke kehittämään pedagogista johtamista

JoPeda-hanke kehittämään pedagogista johtamista

13.04.2021

Etelä-Savon ammattiopisto Esedussa käynnistyi tämän vuoden alussa Opetushallituksen osittain rahoittama JoPeda-hanke, jolla tähdätään oppilaitosten pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevien oppilaitosten pedagoginen johtaminen, sen organisointi ja keskeisten prosessien toimeenpano kehittyvät ja asiakkaan polku ydinprosesseissa selkeytyy.

Esedu toimii hankkeen päätoteuttajana ja verkoston koordinaattorina. Hankeverkostoon kuuluvat Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko sekä Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö SUK.

JoPeda-hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten johto, päälliköt ja tiimiesimiehet, opettajat ja ohjaajat, opiskelijat sekä työelämän edustajat. Hankkeessa tarkastellaan oppilaitosten pedagogisten prosessien nykytilaa, kehitetään valittuja prosesseja mm. LEAN-ajattelun ja palvelumuotoilun keinoin niin, että prosessit yksinkertaistuvat ja niiden toteutus on aiempaa sujuvampaa.

“Hankkeessa pääsemme kehittämään pedagogisia prosesseja ja käytänteitä yhdessä peräti kuuden oppilaitoksen verkostossa. Kun huomioi vielä sen, että kaikilla verkoston oppilaitoksilla on tavoitteena prosessien sujuvoittaminen sekä asiakaslähtöisyyden parantaminen Lean-ajattelun ja palvelumuotoilun avulla, on odotettavissa merkittäviä uudistuksia jokaisen ohjaajan, opettajan ja opiskelijan arkeen. Parhaimmillaan tämä näkyy vastuiden selkeytymisenä, yksilöllisinä opiskelijan polkuina ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä”, kertoo verkoston koordinoinnista vastaava Taisto Hirvonen.

Lisätietoja JoPeda-hankkeesta:
Taisto Hirvonen
taisto.hirvonen@esedu.fi, puh. 050 3890987

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021