Skip to content
EtusivuAjankohtaistaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-opinnoilla osaaminen näkyväksi

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-opinnoilla osaaminen näkyväksi

28.09.2021

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot soveltuvat johtajana, esimiehinä tai asiantuntijoina työskenteleville henkilöille. Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla erikoisammattitutkinnon suorittivat Mikkelin kaupungin vs. talousjohtaja Tiia Tamlander ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen.

Molemmat halusivat opintojen kautta saada omaa johtamiskokemustaan ja -osaamistaan näkyvämmäksi tutkinnon muodossa. Tamlander sekä Hänninen ovat aiemmalta koulutukseltaan kauppatieteiden maistereita.
”Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannasta vuonna 2005. Pääaineenani olen opiskellut kansainvälistä markkinointia”, Hänninen kuvailee aiempaa koulutustaustaansa.

Tamlander on työskennellyt nykyisissä työtehtävissään reilun vuoden verran. Sitä ennen hän työskenteli Mikkelin kaupungilla taloussuunnittelupäällikkönä. Hänninen puolestaan on toiminut kaupungin viestintäpäällikkönä vuodesta 2018 alkaen.
”Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin yhteensä noin kymmenen vuoden ajan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa vastaten yrityskehittämisestä ja kuntamarkkinoinnista. Edellinen tehtäväni oli kahden vuoden määräaikaisuus kehittämispäällikkönä Juvalla.”

Erikoisammattitutkinnon opinnot muodostuvat lähiopinnoista sekä ohjatuista verkko- ja etäopinnoista. Opintojen käytännönjärjestelyjä muutti valloillaan ollut koronavirusepidemia.
”Koronavirustilanteen vuoksi tarjolla olleesta lähiopetuksesta harmillisesti iso osa peruuntui. Valtaosa opiskelusta oli hyvin itsenäistä ja vaati oma-aloitteisuutta. Kyseessä oli oppisopimusmuotoinen koulutus, joten tekeminen linkittyi kiinteästi omiin työtehtäviin”, kuvailee Tamlander opintojaan.

Hänninen on Tamlanderin kanssa samoilla linjoilla. Opintoihin liittyvät näytöt liittyivät vahvasti molempien kohdalla omiin työtehtäviin.
”Ensimmäinen näyttö käsitteli laaja-alaisesti johtajana toimimista. Kaksi myöhempää näyttöä koskivat tarkkarajaisempia työhön liittyviä kehittämiskokonaisuuksia. Omat näyttöni liittyivät henkilöstöviestinnän kehittämisen johtamiseen etätyössä korona-aikana sekä Mikkelin kaupungin syntymäpäivänä toteutetun Saunasynttärit -tapahtuman suunnitteluun ja johtamiseen.”

Molemmat kokevat, että tutkinnon suorittamisesta on hyötyä työuralla. Erityisesti verkostoituminen muiden kanssa oli yksi koulutuksen tärkeimmistä anneista.
”Näyttöjen kautta omaa tekemistä ja johtamisosaamista tuli jäsenneltyä aikaisempaa paremmin. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa arvostetaan työelämässä ja siksi koen itse tutkintotodistuksen myös tärkeäksi. Koulutuksen aikana oppi tuntemaan myös muita samassa roolissa työskenteleviä alueen toimijoita”, Hänninen kasaa koulutuksen antia.

Teksti: Marika Auvinen
Kuva: Tuomo Räsänen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021