Skip to content
EtusivuAjankohtaistaItä-Suomen sotealan oppilaitosverkosto kokoontui Esedulla

Itä-Suomen sotealan oppilaitosverkosto kokoontui Esedulla

14.04.2023

Maaliskuussa Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla kokoontui lähes 100 sosiaali- ja terveysalan opetusalan ammattilaista, kun Itä-Suomen toisen asteen sote oppilaitosverkosto kokoontui yhteen Mikkelissä.

Verkostopäivään osallistui opetushenkilöstöä viidestä ammatillisesta toisen asteen oppilaitoksesta. Päivän aikana osallistujat pääsivät kuuntelemaan tulevaisuustutkija Ilkka Halavan innostavan puheenvuoron sekä pureutumaan kehittämistyöhön pienryhmissä.

Halava aloitti oman puheenvuoronsa saatesanoilla: ”Tavoitteenani on, että tämä on elämänne mieleenpainuvin puheenvuoro”. Verkostopäivään osallistuneet voivat varmaan yhteen äänen todeta, että tavoite täyttyi. Halavan puheenvuorossa käsiteltiin muun muassa sosiaali- ja terveysalan sekä teknologian yhteen kuulumista.
”Sote ja teknologia kuuluu nyt ja tulevaisuudessa yhteen. Emme voi enää ajatella niitä erillään.”

”Vaikka palvelutarve kasvaa väestörakenteemme takia räjähdysmäisesti seuraavien vuosikymmenten aikana, Halavan näkemykset loivat toivoa selviytymisestä ja ratkaisuista. Teknologia luo mahdollisuuksia uudelle työn kohdentamiselle, kun se vain kehitetään järjestelmälähtöisyyden sijaan työtehtävien ja työntekijöiden näkökulmasta sekä asiakkaan hyvää palvelemaan”, sanoo Esedun koulutuspäällikkö Heli Tirri.
“Soteala voi olla myös vetovoimainen, ja vetovoimatekijöistä kannattaa viestiä yleisesti.”

Alan vetovoima ja osaajien saaminen olivat päivän yksi kuumista puheenaiheista. Näitä teemoja sivuttiin myös muun muassa pienryhmissä, joissa teemoina olivat esimerkiksi oppilaitos ja työpaikkojen yhteistyö, substanssi versus signalointi sekä opiskelijoiden sisäänoton kriteerit.

Työpajoissa korostettiin ammattitaidon merkitystä, mutta myös sitä, että alan hyvistä puolista ja ammattitaidosta viestitään.
“Kun haluamme viihtyä alalla ja haluamme osaavia kollegoita, vastuu siitä on myös meillä itsellämme. Aikaa kollegiaaliselle työlle ja työelämän kanssa tehtävälle yhteistyölle kaivattiin”, kertoo Tirri.

Teknologia sosiaali- ja terveysalalla puhutti kovasti myös ryhmissä eikä ollenkaan negatiivisessa mielessä. Yksi työpajoissa esiin tulleista asioista olikin opettajien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito sekä teknologiaan että muuhun ammattitaitoon liittyen.
“Olisikohan nyt aika laajemmille oppilaitosten ja työelämän yhteisille teknologiahankkeille, joissa olisi mahdollista investoida, kokeilla, oppia ja miettiä erilaisia työn sisältöjä teknologiaa hyödyntäen”, pohti Tirri.

“Sisäänotto ja sen kriteerit sekä kansainvälisten opiskelijoiden osaaminen puhutti myös. Toisaalta koettiin tärkeäksi toimenpiteet, joilla kansainvälisten opiskelijoiden osaaminen saataisiin helpommin käyttöön. Toisaalta pohdittiin alalle tulon edellytyksiä. Etenkin näihin asioihin kaivattiin selkeitä pelisääntöjä koko maahan.”

Itä-Suomen sotealan oppilaitosverkostolla on todella pitkät perinteet. Verkostotapaaminen on vuosittainen perinne.
”Kokoontuminen yhteen on tärkeää verkostoitumisen, ajatusten jakamisen ja vaihtamisen osalta. Käymme jokainen läpi hyvin samoa asioita omillaan, joten on hyvä kirkastaa ajatuksia myös yhdessä”, Tirri kommentoi.

Kuva: Tuomo Räsänen
Teksti: Marika Auvinen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021