Skip to content
EtusivuAjankohtaistaISAKO-verkosto tapasi kansanedustajia

ISAKO-verkosto tapasi kansanedustajia

21.09.2018

Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen verkosto ISAKO tapasi alueemme kansanedustajia Eduskuntatalolla syyskuussa. Mukana kansanedustajatapaamisessa olivat ISAKOn oppilaitosten johtajat sekä hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. Tapaamiseen osallistui yhteensä kuusi alueemme kansanedustajaa eri puolueista.

Kansanedustajien kanssa keskusteltiin muun muassa reformikuulumisista sekä reformin tuomista haasteista. ISAKOlaiset jättivät kansanedustajille vierailun yhteydessä kannanoton, jonka sanoma oli selkeä: ISAKO varmistaa Itä-Suomen alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn.

”Itä-Suomessa koulutuksen järjestäjät ovat vieneet vastuullisesti ammatillisen koulutuksen uudistusta eteenpäin. Johtamisjärjestelmiä on kehitetty ja koulun pitämisestä on siirrytty vahvasti kohti toiminta-alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamista. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet organisaatioitaan rakenteellisesti siten, että myös kilpaillulla markkinalla toimiminen on mahdollista.”
Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen totesi tapaamisessa, että ISAKO-verkoston oppilaitosten välinen yhteistyö on todella tärkeää myös jatkossakin.
”Teillä on selkeä yhteinen tavoite: haluatte tehdä kaikista ammattiosaajia.”

Yksi tärkeä aihealue kansanedustajien tapaamisessa oli ohjauksen sekä erityisen tuen merkitys.
”Ammatillisen koulutuksen reformissa pääpaino on osaamislähtöisyydessä ja asiakaskeskeisyydessä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.”
”Itä-Suomessa ammattiopistot huolehtivat siitä, että jokainen opiskelija löytää oman polkunsa ammattiin”, kommentoi Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen erityisen tuen tärkeyttä.

Lisäksi keskustelua käytiin myös muun muassa osatyökykyisten uudelleenkouluttamisesta, oppivelvollisuuden jatkamisesta toiselle asteelle sekä investointirahoituksesta. Tapaamisen päätteeksi niin ammatillisten oppilaitosten edustajat kuin kansanedustajat totesivat yhteen ääneen, että ammatillinen koulutus on alueen elinvoiman kannalta merkittävä tekijä.
”Mikroyritysvaltaisilla alueilla elinvoima kuihtuu ilman ammattitaitoista työvoimaa”, kommentoi Seppänen.

Taustaa: Itä-Suomen ammatilliset oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen uudistusten läpiviemiseksi. Yhteistyöverkosto on ottanut nimekseen Itä-Suomen ammatillinen koulutus – ISAKO. Itä-Suomen ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkosto juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Yhteistyön tavoitteena on tehokas ja taloudellinen, aluetta palveleva koulutustoiminta sekä työ- ja elinkeinoelämää tukeva hankeyhteistyö

Teksti ja kuva: Marika Auvinen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021