Skip to content
EtusivuAjankohtaistaIkääntyneet ReissuEllun matkassa – miten osallisuutta on edistetty?

Ikääntyneet ReissuEllun matkassa – miten osallisuutta on edistetty?

17.12.2020

Meillä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua ReissuEllu-hankkeen kehittämistyöhön ja ikääntyneiden osallisuuden edistämiseen oman opinnäytetyön kautta. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa liikuteltava palveluyksikkö (terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllu), joka tarjoaa erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita Essoten haja-asutusalueen asukkaille.

Opinnäytetyömme toimintamallin keskiössä ovat ikääntyneet asiakkaat ja heidän tarpeensa. Asiakkaat otettiin mukaan jo palveluiden suunnitteluvaiheessa. Ikääntyneiden osallisuus toteutui kolmen eri kylän alueella ryhmähaastatteluina puhelimitse. Erinomaista asiakaskokemusta ei synny ilman osallisuuden kokemusta (Kuva 1) ja palautteet haastatteluista sekä osallistumisesta uuden palvelun kehittämiseen olivat erittäin positiivisia.

Kuva 1. Asiakasosallisuuden rakentuminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ikääntyneet mukana kehittämisessä – osallisuuden toteutuminen

Asiakasosallisuuden edistäminen koskee ammattilaisia ja asiakkaita, ja se liittyy olennaisesti erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Osallisuuden edistäminen on koettu merkittävänä yhteistyökanavana esimerkiksi Etelä-Savon maakuntaliitossa toteutetussa osallisuusohjelmassa.

Palvelujen vaikuttavuus lisääntyy, kun niitä kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa tasavertaisina kumppaneina (Kuva 2). Dialogisuuden toteutuessa asiakkaiden arvokas kokemus ja tieto saadaan yhteiseen käyttöön. Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Yhdessä kehittäminen ja osallisuus vähentävät eriarvoisuutta, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Kuva 2. Osallisuuden toteutuminen kehittämistyössä.

ReissuEllun ryhmähaastattelut antoivat meille työkalut toimintamallin kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Haastatteluihin osallistuneet ikääntyneet kokivat, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa palveluihin ja yhteisten asioiden kehittämiseen sekä arviointiin.

Osallisuuden kehittäminen ja haasteet tulevaisuudessa

Palvelut ja tuotteet vaativat jatkuvaa kehittämistä sekä tiedottamista. Keräämällä palvelunkäyttäjiltä aktiivisesti palautteita ja kehittämisideoita lisätään osallisuutta. Asiakkaiden tulee olla tietoisia palveluista.

Tiedottamista ei voi koskaan olla liikaa. Ryhmähaastatteluissa tuli ilmi, että ikääntyneet kaipaavat palveluista tiedottamista. Kaikilla ei ole käytössä digitaalisia viestintäkeinoja, ja kun palveluista ei saa tietoa, ei niitä osata käyttää. Lopulta saatetaan huomata, että käyttäjämäärät putoavat ja palvelu lopetetaan tarpeettomana. Hyödyntämällä kylien aktiivijäseniä ja muodostamalla tiedotusrinkejä virallisten tiedotuskanavien lisäksi tietoisuus palveluista ja ikääntyneiden osallisuus lisääntyvät.

Toivomme, että terveys- ja hyvinvointiauto ReissuEllu:n pyörät pyörisivät tulevaisuudessakin haja-asutusalueen asukkaille tuottaen yhdessä suunniteltuja hyvinvointi- ja terveyspalveluita.

Kirjoittajat:

Eija Haikonen ja Tarja Särkkä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Monialaisen toimintakyvyn edistäminen (YAMK)/ MOSA19SY

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021