Skip to content
EtusivuAjankohtaistaHanketyötä kestävän kehityksen ehdoilla

Hanketyötä kestävän kehityksen ehdoilla

02.06.2023

ESKeyBus -hankkeen päätösseminaaria vietettiin toukokuussa Pieksämäen Partaharjulla. Väkeä seminaariin osallistui Esedulta, barcelonalaisesta Ins Jaume Mimó -oppilaitoksesta ja Pieksämäen kaupungilta. Lisäksi verkon kautta oli osallistujia sekä Suomesta että Espanjasta. Seminaarin pääpaino oli puheenvuoroissa, joissa muun muassa esiteltiin projektin tuloksia. Lisäksi keskusteltiin hankkeen vaikuttavuudesta.

Puheissa nousi esille selkeästi projektin vaikuttavuus mukana olleisiin opiskelijoihin sekä projektiin osallistuneisiin yhteistyöyrityksiin. Yksi hankkeen päätavoitteista oli jakaa käytännön suosituksia ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä liiketoiminnan alalla.

Hankekoordinaattori Jenni Kolmisopin mukaan projektin alkutaipaleella opiskelijat kontaktoivat lukuisia yrityksiä, joista lopulta mukaan projektiin valittiin kaksikymmentäkolme, kymmenen Suomesta ja kolmetoista Espanjasta. Seuraavaksi opiskelijat selvittivät valittujen yritysten lähtötilanteen.
”Opiskelijat loivat kyselylomakkeen, joka käännettiin suomeksi ja espanjaksi. Kyselylomakkeella selvitettiin yritysten lähtötilanne sekä mahdolliset hanketta edeltäneet kestävää kehitystä tukevat toimet. Kyselylomakkeen aiheet koskivat esimerkiksi kierrätystä, energiatehokkuutta sekä työmatkoja.”

”Analysoitujen tulosten perusteella opiskelijat kykenivät tarjoamaan yrityksille suosituksia ja tietoa, joiden avulla he voisivat tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja ja tukea osaltaan kestävää kehitystä. Lisäksi yrityksiltä pyydettiin palautetta prosessista sekä tuloksista”, jatkaa Kolmisoppi hankkeen etenemisestä.

Arnau Lara espanjalaisesta yhteistyöoppilaitoksesta kertoo, että yrityksille oli pystyttävä perustelemaan suosituksien noudattamisesta seuraavat hyödyt selkeästi, mikäli heidät halusi houkutella toimimaan suositusten mukaisesti.
”Täytyy muistaa, että ollaan tekemisissä yritysten ja yrittäjien kanssa. On tärkeää osata perustella yrityksille suositelluista toimenpiteistä seuraavien ympäristöhyötyjen lisäksi myös muut, esimerkiksi yrityksen liiketoimintaa hyödyntävät seikat. Toimenpide-ehdotukset lähetimme yrityksille etukäteen, jonka jälkeen tapasimme kasvokkain ja keskustelimme yhdessä tuloksista sekä suositelluista toimenpiteistä.”

”Mielestäni projekti onnistui todella hyvin. Teimme yhdessä hienon, ympäristöllisesti vaikuttavan teon. Lisäksi olemme kaikki hankkineet valtavasti tietoa, jota voimme tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi jakamalla sitä omissa harjoittelu- ja työpaikoissamme”, kertoo Lara mietteitään projektin merkityksellisyydestä.

Kaikkien projektiin osallistuneiden oppilaiden ammatillinen osaaminen kehittyi suurin harppauksin vaativien ja monipuolisten tehtävien sekä uusien opetusmenetelmien myötä. Hankkeen aikana myös pilotoitiin opinnollistamista, jonka johdosta hankkeeseen osallistuneet esedulaiset suorittivat yhteensä yksitoista tutkinnon osan näyttöä. Näytöt koskivat elokuussa 2022 voimaantulleita kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta ja henkilöstön tukipalvelut -tutkinnon osia. Lisäksi pilotoitiin toimintamallia, jossa pitemmälle ehtinyt opiskelija toimi tiimissä osittain projektisihteerin tehtävissä.

Esedu on reilun vuoden kestävän Erasmus+ rahoitteisen hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana toimii yhteistyöoppilaitos Ins Jaume Mimó Barcelonasta. Molemmista oppilaitoksista hankkeeseen osallistui kymmenen liiketalouden opiskelijaa. Tahtotilana on, että kumppanuushanke poikisi tulevaisuudessa lisää kansainvälistä yhteistyötä.

Teksti ja kuva: Tuukka Lappalainen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021