Skip to content
EtusivuAjankohtaistaHälytysajoneuvo on tärkeässä osassa perustason ensihoitajan työtä

Hälytysajoneuvo on tärkeässä osassa perustason ensihoitajan työtä

02.09.2022

Perustason ensihoitoa opiskeleville opiskelijoille ambulanssi on tärkeä työväline ja kulkuneuvo tulevassa työelämässä, joten sen käyttö ja tuntemus tulee olla hallussa. Etelä-Savon ammattiopisto Esedun perustason ensihoidon opiskelijat pääsevät hälytysajoneuvokoulutukseen opintojensa kolmantena opiskeluvuotenaan tammikuussa. Tätä ennen B-luokan ajokortti tulee olla opiskelijoilla ajettuna.

Esedu ei kuitenkaan vaadi opiskelijoilta varhennettua ajokorttia, joten opiskelijat ehtivät täyttämään 18 vuotta ja ajamaan ajokortin hyvin ennen hälytysajoneuvokoulutuksen alkua. Mikäli ajokorttia ei ole suoritettu ennen hälytysajoneuvotunteja, opinnot siirtyvät automaattisesti vuodella eteenpäin. Tämän tietää myös perustason ensihoidon opiskelija Vilma Karjalainen. Karjalainen on ajanut ajokortin hyvissä ajoin tämän vuoden maaliskuussa, joten hän odottaa mielenkiinnolla hälytysajoneuvokoulutusta alkavaksi.

”Vähän jännittää tulevat liukkaalla ajot ja pujottelut, mutta pakettiautoa jo ajaneena uskon, että osaan hyvin ajaa. Toki siellä ambulanssissa tulee joskus olemaan oikeasti apua tarvitseva ihminen kyydissä, joten huolellisesti pitää osata ajaa”, mainitsee Karjalainen.

Karjalainen on suorittanut ensihoidon ensimmäisen työelämäjaksonsa Juvan ensihoidossa, joten hälytysajoneuvo on tullut tutuksi sitäkin kautta.

”Oli jännittävää olla kyydissä, kun lähdettiin pillit päällä ajamaan. Pääsin monipuolisesti osallistumaan ambulanssissa potilaiden tutkimiseen, kirjauksiin ja mittauksiin”, kertoo Karjalainen innostuneesti jakson työtehtävistään.

Perustason ensihoidon vastuuopettaja Katja Valtonen on tyytyväinen, kun oppilaitoksessa on oma ambulanssi, jota voi hyödyntää opinnoissa. Ambulanssin hoitotarvikkeet sekä kuljettajan ja hoitajan väliset roolien jako ja työnjaot tulevat samalla tutuksi. Näin ollen opiskelijat saavat hyvän pohjan ennen tammikuussa alkavaa hälytysajoneuvokoulutusta, joka järjestetään yhteistyössä Esedun logistiikka-alan kanssa.

”Koulun omalla ambulanssilla voidaan mennä minne tahansa harjoittelemaan erilaisia simulaatiotehtäviä. Voidaan ottaa potilas paareille, nostaa kyytiin ja harjoitellaan ensihoidollisia tehtäviä mitä oikeissakin tilanteissa tehtäisiin”, kertoo Valtonen.

Ensihoitaja tarvitsee myös hyvää kuntoa ja motivaatiota

Ensihoidon ala on raskas sen fyysisyyden vuoksi, joten perustason ensihoitajan on pidettävä huolta myös omasta psyykkisestä ja fyysisestä kunnosta.

”On osattava käyttää painavia paareja potilaan maatessa niissä ja samalla huolehtia omasta ergonomiasta. Paarit itsessään painaa sen 50 kg ja jos siihen laitetaan se 120 kg:n potilas päälle, niin ensihoitajan vastuulla on aika paljon. Oma fysiikka pitää olla kunnossa ja olla valmis tekemään niitä töitä”, tietää Valtonen.

Ensihoitajalta vaaditaan työn vaativuuden lisäksi myös tietynlaisia ominaisuuksia.
”On oltava utelias, joustava ja motivoitunut tekemään töitä. Pyrkiä kehittämään itseään jatkuvasti, olla vastuuntuntoinen ja luotettava ensihoitaja”, kertoo Valtonen.

Samaa sanoi myös Karjalainen, kysyttäessä ensihoitajan tärkeistä ominaisuuksista.
”Pitää olla oikeasti kiinnostunut alasta ja perushoidosta. Täytyy olla ihmistuntemusta, ihmisläheisyyttä, rohkeutta ja heittäytymiskykyä. Pitää olla myöskin sosiaalinen ja empaattinen.”

Teksti ja kuva: Milla Hirvonen, markkinoinnin harjoittelija

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021