Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEteläsavolaisille yrityksille tietoa oppilaitosyhteistyöstä

Eteläsavolaisille yrityksille tietoa oppilaitosyhteistyöstä

07.10.2022

Osaavat työntekijät ja toiminnan kehittäminen varmistavat yrityksen menestymisen, ja näihin tarpeisiin apua tarjoavat oppilaitokset opiskelijoineen. Etelä-Savossa tietoa oppilaitosten kanssa tehtävistä yhteistyömahdollisuuksista päätettiin lisätä käytännönläheisesti julkaisemalla aiheesta tietopaketti yrityksille.

”Oppilaitosten merkitys alueemme elinvoimalle on suuri, sillä ne tuottavat meille uusia osaajia ja toimivat myös tutkimusympäristöinä. Yrityksille on tarjolla huikea määrä mahdollisuuksia opinnäytetöistä laajoihin tutkimushankkeisiin. Teimme oppaan, jotta yritysten olisi helppo hahmottaa, mitä eri koulutusasteiden oppilaitoksia alueellamme on ja millaista yhteistyötä heidän kanssaan voisi tehdä”, toimitusjohtaja Teppo Leinonen Etelä-Savon kauppakamarista taustoittaa.

Tavoitteena on aktivoida yrityksiä lisäämään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Eri vaihtoehtoja hyödyntämällä voi luoda positiivista työnantajakuvaa, kehittää rekrytointia tai saada joustavasti sopivia osaajia yritykseen. Uutta näkemystä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen voi saada tutkimushankkeiden, harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta, ja myös kansainvälistymiseen liittyvät mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

”Kannustamme yrityksiä laatimaan oman suunnitelman oppilaitosyhteistyön toteuttamisesta. Näin voi vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia opiskelijoille syntyy yrityksistä, työelämästä ja toimialoista. Yhteisenä tavoitteena oppilaitoksilla ja työelämällä on alueella koulutettujen osaajien jääminen maakuntaamme ja myös muualta Suomesta ja maailmalta tulevien osaajien houkuttelu tänne”, Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman ja Xamkin sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén kertovat.

Opas sisältää konkreettisia esimerkkejä toimintamalleista: oppisopimus, kesätyöntekijän tai kansainvälisten osaajan palkkaaminen, harjoittelupaikat, rekrytointi, henkilöstön osaamisen kehittäminen, asiantuntijapalvelut sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Oppaan painettua ja sähköistä versiota tullaan jakamaan mm. Etelä-Savon kauppakamarin jäsenille ja toteutuksessa mukana olleiden oppilaitosten henkilöstölle ja sidosryhmille. Ladattava PDF-versio oppaasta löytyy kaikkien toteuttajatahojen nettisivuilta ja on kaikkien yritysten hyödynnettävissä. PDF-versiota tullaan päivittämään kaksi kertaa vuodessa tietojen pitämiseksi ajan tasalla.

Oppaan toteutuksessa olivat mukana Ammattiopisto Samiedu, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Etelä- Savon kauppakamari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Mikkelin yliopistokeskus MUC sekä Mikkelin ja Savonlinnan kesäyliopistot.

Tutustu oppaaseen

Lisätiedot

Etelä-Savon kauppakamari, toimitusjohtaja Teppo Leinonen
puh. 044 770 0592, teppo.leinonen@chamber.fi

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, toimitusjohtaja Arja Flinkman
puh. 044 711 5691, arja.flinkman@esedu.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén
puh. 044 702 8973, heta.vilen@xamk.fi

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021