Skip to content
EtusivuAjankohtaistaESKeyBus-projektin uutisia 1/2022

ESKeyBus-projektin uutisia 1/2022

31.05.2022

Projekti päästiin vihdoin aloittamaan toukokuun 2022 alussa. Alkua siirrettiin pari kuukautta pandemiatilanteen takia, vaikka pidimmekin pari opettajien suunnittelupalaveria jo ennen virallista aloitusta.

Heti toukokuun alussa, 3.5. pidettiin ensimmäinen verkkotapaaminen. Sitä varten kaikki projektiin osallistuvat henkilöt, niin opiskelijat kuin henkilöstökin molemmista oppilaitoksista tekivät itsestään esittelyt padlet-pohjaan, johon kaikki pääsivät tutustumaan ennen tapaamista. Kokouksessa käytiin esittelykierros ja luonnollisesti esiteltiin myös projektin tavoitteet ja aktiviteetit. Välissä pelattiin kahoot, joka pohjautui padletiin vietyihin tietoihin. Parhaaksi stalkkeriksi paljastui Esedun opiskelija Sani. Opiskelijoiden osallisuutta lisättiin myös Menti-kysymysten avulla. Lopuksi esiteltiin hankkeen verkkosivu ESKeyBus Project ja annettiin opiskelijoille kotitehtäväksi miettiä, mitä he hankkeelta odottavat ja mitä pelkoja tai jännitteitä heille kenties on, sekä miten he haluavat osallistua projektin tekemiseen.

Pari viikkoa myöhemmin olikin ensimmäisen tapaamisen aika, kun Esedulta yhdeksän liiketoiminnan opiskelijaa ja kolme opettajaa matkusti Barcelonaan 16.-19.5. Kick off -tapaamisessa aloitettiin käymällä kotitehtävän kysymyksiä yhdessä läpi. Ohjelmassa oli Jaume Mimo -oppilaitoksen esittely, tutustumista, kestävän kehityksen aihepiiriin tutustumista ja toki myös yhteisiä ruokailuja. Opiskelijat osallistuivat kahteen työpajaan, joiden aiheina olivat Vihreä energia ja Kiertotalous. Opiskelijat osallistuivat myös hanketapaamisen arviointiin, ja tekivät kotiin palattuaan vielä opettaja Tuula Elorannan laatiman forms-kyselyn.

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi liiketoiminnan alalla sekä kasvattaa opiskelijoista aktiivisia toimijoita. Tavoitteena on myös, että tällaisesta pienimuotoisesta kumppanuushankkeesta poikisi lisää kansainvälistä yhteistyötä liiketoiminnan alalle ja mahdollisesti myös oppilaitoksen ja yritysten välille.

Opiskelijat jatkavat projektia omalta osaltaan kesäjaksolla opiskelemalla kestävän kehityksen verkkokurssilla. Syksyllä pidämme barcelonalaisten kanssa online-tapaamisen, jossa tarkennetaan syksyn aikana tehtävää yrityskyselyä. Saamme barcelonalaiset vieraaksemme lokakuussa. Siitä kysely ja haastattelut etenevät, ja kevätpuolella tapaamme barcelonalaiset vielä kahdesti, ensin Espanjassa ja projektin lopuksi vielä Suomessa.

Teksti: Jenni Kolmisoppi
Kuva: Tuula Lindholm

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021