Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsimiesten koulutus tuo tulosta viivan alle

Esimiesten koulutus tuo tulosta viivan alle

14.08.2017

Opettajat Hanna Kurkaa-Kaljunen ja Jan-Aulis Hiltunen muistuttavat, että johtaminen on taitolaji, jota voi oppia.
”Hyvä johtaminen on osa henkilöstön työhyvinvointia. Tyytyväiset työntekijät puolestaan ovat terveempiä ja motivoituneempia ja saavuttavat työlle asetetut tavoitteet paremmin”, vakuuttavat opettajat Hanna Kurkaa-Kaljunen ja Jan-Aulis Hiltunen.

Yksinkertainen tapa parantaa työyhteisön johtamista, on antaa johtajille ja esimiehille riittävät eväät haastavaan työhönsä. Eväitä esimiestyöhön tarjoavat mm. Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) ja Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Molempiin tutkintoihin valmistavat koulutukset käynnistyvät tänä syksynä Esedulla.

Sekä JET:n että lähiesimiestyön at:n valmistavassa koulutuksessa keskitytään niihin aihepiireihin, joita esimiehet työssään tarvitsevat. JET:ssä näkökulma on enemmän strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa. Lähiesimiestyön at:ssa esimiestyötä tarkastellaan myös ruohonjuuritason kautta ja siitä näkökulmasta, miten strategiset tavoitteet tehdään toiminnaksi.

Hyviä käytäntöjä jaossa
Kurkaa-Kaljunen ja Hiltunen ovat kouluttaneet tämän ja viime vuoden aikana jo lähes 100 johtajaa ja esimiestä. He toteavat, että johtamisen haasteet ovat pitkälle samoja toimialasta riippumatta. Parasta antia koulutuksissa ovatkin hedelmälliset keskustelut, joissa jaetaan vapaasti eri organisaatioiden hyviä käytäntöjä.

Molemmissa tutkinnoissa opiskelijat tekevät kehittämistehtävän omalle organisaatiolleen. ”Tämä on oiva tilaisuus kehittää jotain yrityksen osa-aluetta”, vinkkaa Hiltunen.

Molempiin tutkintoihin kuuluu 10-15 päivää lähiopintoja, joita on muutamana päivänä kuukaudessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään mistä osa-alueista opiskelija tarvitsee lisää osaamista.

Vaikka lähiopinnot eivät olisi pakollisia, yleensä kaikki haluavat osallistua niihin. ”Lähiopinnoissa käydään kattavasti läpi johtamisen ja esimiestyön eri osa-alueita, joita käsitellään myös omien kokemusten ja oman työpaikan käytänteiden kautta”, kertoo Kurkaa-Kaljunen.

JET:ssä ja lähiesimiestyön at:ssa on myös yhteisiä osa-alueita kuten toiminnan taloudellisuus, henkilöstötyön lainsäädäntö ja kehittämissuunnitelma. ”Asioiden käsittely yhdessä voi avata uusia näkökulmia, mikäli työyhteisöstä on osallistujia molemmissa koulutuksissa”, muistuttaa Hiltunen.

Kurkaa-Kaljunen ja Hiltunen vakuuttavat, että johtaminen on taitolaji, jota voi opiskella. ”Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta. Koulutus tuo osaamista ja varmuutta omaan esimiestyöhön.”

Molempien koulutusten ryhmät käynnistyvät elokuun lopussa. Koulutuksiin on kuitenkin jatkuva haku ja mukaan voi hypätä missä vaiheessa vuotta tahansa.

Lisätietoa:
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET)
Lähiesimistyön ammattitutkinto

Teksti ja kuva: Laura Salonen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021