Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEseduun voi hakea opiskelemaan kansalaisuudesta riippumatta

Eseduun voi hakea opiskelemaan kansalaisuudesta riippumatta

14.03.2022

Sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa Eseduun voi hakea opiskelemaan kansalaisuudesta riippumatta

Ukrainan kriisi on herättänyt kysymyksiä siitä, vaikuttavatko Venäjään kohdistuvat pakotteet myös toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen tai sen rajoittamiseen. Pakotteilla ei ole vaikutusta koulutukseen hakeutumiseen.

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Opiskelijaksi pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa koulutukseen. Koulutuksen järjestäjä soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita opiskelijaksi ottamisessa.

Yhteishaussa opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamia valintaperusteasetuksia.

Jatkuvan haun valintakriteerit löydät verkkosivuiltamme.

Koulutuksen järjestäjät päättävät opiskelijaksi ottamisesta edellä todettujen säännösten mukaisesti.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021